Bezpieczniej w Kuczowie

Wieści z gmin

Bezpieczniej w Kuczowie

Przy drodze krajowej nr 42 w Kuczowie oddano do użytku 1,6 km ciągu pieszego. Powstał w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Odbioru prac dokonali w minionym tygodniu: wojewoda Agata Wojtyszek, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Strzelczyk, wójt gminy Brody Marzena Bernat, wykonawcy robót („Budromost Starachowice”, „Albud” i Contek Projekt Kielce) oraz samorządowcy i mieszkańcy.

Na inwestycję GDDKiA przeznaczyła ponad 5 mln zł. Powstał nowy chodnik z kostki brukowej, zjazdy i poręcze, a także nowa nawierzchnia na niemal 3 km odcinku drogi Kuczów-Styków. Wykonano także elementy odwodnienia, uporządkowano zjazdy do posesji, rowy, są poręcze sprzyjające bezpieczeństwu ruchu.

Podczas uroczystego odbioru inwestycji, wójt gminy Brody, Marzena Bernat dziękowała za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia, radna, Jadwiga Bonia wraz sołtysem, Agnieszką Jeziorską wręczyły bukiety kwiatów osobom zaangażowanym w realizację, a Alicja Bidzińska odczytała okolicznościowy wiersz własnego autorstwa.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ