SSE mówi o sukcesach, nie wszyscy w nie wierzą

W numerze

SSE mówi o sukcesach, nie wszyscy w nie wierzą

- W trzech kwartałach minionego roku nasi przedsiębiorcy zainwestowali blisko 310 milionów złotych, na terenach objętych strefą powstało 1029 nowych miejsc pracy. Mamy także czterokrotnie większy zysk i po raz pierwszy w historii będziemy wypłacali dywidendę od zysku - mówił na konferencji Marcin Perz, prezes SSE Starachowice. Czy sukcesy wynikają z potrzeb politycznych środowiska Prawa i Sprawiedliwości? - pyta czytelnik GAZETY.

Z dużą rezerwą do przedstawionych przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej informacji podchodzi również prezes Spółki InwestStar S.A., największego udziałowca SSE.

- Z tego co wiem, to aż tak dynamicznego rozwoju w ostatnim roku nie było. Być może są to cele, które mają być osiągnięte w przyszłości. Nie do końca rozumiem też ten zachwyt nad zyskiem, bo z informacji, jakie wpływały do nas, jako udziałowców, w minionym roku wynikało, że strefa wykazuje straty, a tutaj nagle okazuje się, że ma być zysk – powiedział GAZECIE Andrzej Arkuszyński, prezes Zarządu Spółki InwestStar S.A.

Jego zdaniem, wypłata dywidendy udziałowcom nie wynika wyłącznie z dobrej woli kierownictwa Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

- Dywidenda przeznaczona do wypłaty udziałowcom, to tylko 50% zysku, jaki SSE osiągnęła. Ponadto wypłata dywidendy za lata 2014 - 2016 została wymuszona prawomocnymi wyrokami sądu, które uchylały podejmowane wcześniej i zaskarżone przez nas uchwały dotyczące podziału zysku i które nie przewidywały wypłaty dywidendy, a przeznaczały zysk na kapitał rezerwowy i zapasowy - wyjaśnia.

Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice Marcin Perz twierdzi, że wypłata dywidendy wcale nie jest spowodowana decyzją sądu.

- Nigdy decyzja sądu nie może zmusić nikogo do wypłaty dywidendy. Ja całkowicie stoję na stanowisku, na jakim stoją nasi akcjonariusze. Akcjonariusze zawsze liczą, że jeśli w spółce pojawia się zysk, to chcą mieć w nim udział, to jest ich pełne prawo. Dywidenda oczywiście wypłacana jest w ustalonej kwocie, a pozostała część przeznaczona jest na inwestycje spółki - twierdzi Marcin Perz.

SSE "Starachowice" ma przejąć Agencja Rozwoju Przemysłu, stwarzając nowe możliwości do inwestowania w województwie świętokrzyskim. Co na to główny akcjonariusz?

- Jeżeli chodzi o przejęcie akcji InwestStara w SSE S.A., to potwierdzam jedynie, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy. Aby doszło do finalizacji takiej transakcji, strony muszą się porozumieć co do warunków jej realizacji, a to nie zostało osiągnięte – odpowiada prezes Zarządu spółki.

Zdaniem szefa starachowickiej strefy, rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu są zaawansowane i rządowa jednostka jest bardzo zainteresowana tą transakcją.

- Jeżeli Agencja Rozwoju Przemysłu składa ofertę, to znaczy, że jest zainteresowana transakcją i wie co robi. Od czerwca minionego roku poddaliśmy się audytowi i wyszło z niego, że spółka jest w dobrej sytuacji. Agencja, dzięki tej transakcji, obejmowałaby praktycznie całą Polskę wschodnią, jest już akcjonariuszem strefy mieleckiej i strefy tarnobrzeskiej - dodaje prezes SSE Starachowice.

Prezes Perz potwierdza, że miniony rok był bardzo dobry dla Strefy pod względem szeroko rozumianego rozwoju. Zysk został zwiększony, a spółka powiększyła swoje tereny.

- Powtórzę jeszcze raz, że w minionym roku Strefa powiększyła się o 100 ha, zysk faktycznie zwiększyliśmy czterokrotnie w porównaniu do 2016 roku i dywidenda jest wypłacana po raz pierwszy. Sąd może uchylić jedynie uchwałę, ale nigdy nie może nam nakazać wypłatę dywidendy. Zarzuty, że nie jest tak jak mówiliśmy są dla mnie śmieszne. Może nie wszystkim podoba się rozwój naszej spółki, a w SSE wreszcie zaczyna się okres dużego inwestowania - zapewnia M. Perz.

Przypomnijmy strukturę kapitału w SSE "Starachowice": największym akcjonariuszem jest spółka InwestStar S.A., która posiada 72,61% akcji, Skarb Państwa ma ich 20,27%, Gmina Starachowice - 6,91% i Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu - 0,21%) Udziałowcom wypłacona zostanie dywidenda w łącznej kwocie ok. 792 tysiące złotych.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ