Obywatelskość

W numerze

Obywatelskość

Parlament ostatnio uchwalił (a prezydent podpisał) ustawę o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Z nazwy wynikałoby, że nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia aktywności mieszkańców w tzw. życiu publicznym. Tylko czy potrzeba do tego kolejnych przepisów kodyfikujących – często wdrożonych już na poziomie lokalnym – formy obywatelskiej aktywności?

Czy trzeba usztywniać przepisy dotyczące budżetu obywatelskiego? Do tej pory funkcjonuje on w coraz większej liczbie gmin na podstawie lokalnych regulacji, wywodzących się z przepisów o konsultacjach społecznych oraz jednego z najważniejszych artykułów ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że "do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów". Ustawodawca stwierdził jednak, że budżet obywatelski powinien zostać zdefiniowany w prawie ogólnokrajowym, co może (ale nie musi) wprowadzić problemy w realizacji przyjętych zadań albo ograniczyć aktywność mieszkańców w tym zakresie.

Inną formą usankcjonowaniu rozwiązań, które istnieją już w ramach lokalnych regulacji, jest ustawowe usankcjonowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Już kilka miesięcy temu ze strony Stowarzyszenia "Nasze Miasto" wpłynęła do radnych propozycja wprowadzenia takiego rozwiązania w Starachowicach. Została ona przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych komisji. Planowano uwzględnić ten wniosek w pracach nad zmianami statutu miasta, ale wszelkie działania w tym zakresie zostały wstrzymane w związku z projektem – wspomnianej wyżej – ustawy zmieniającej przepisy dot. funkcjonowania samorządu gminnego. Co ciekawe, nasi, starachowiccy wnioskodawcy proponowali, aby z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą mogło wystąpić już kilkudziesięciu mieszkańców. Tymczasem parlament określił, że powinno być to co najmniej 300 osób. Co więcej, taka liczba dotyczy wszystkich gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a więc np. zarówno Starachowic, jak i Warszawy. Czy takie usztywnienie dla miast o znacząco różnej wielkości jest dobre?

wiąże się często z działaniem spontanicznym, potrzebą chwili i koniecznością zajęcia się jakimś pilnym lub dręczącym problemem. Dotyczy zarówno zgłoszenia niedziałającej latarni ulicznej, jak i ubiegania się o wykonanie trwałej nawierzchni drogi, na której po każdym deszczu tworzą się potężne kałuże i błoto. Kiedy takie działania ulegają silnej formalizacji i usztywnieniu przez przepisy (które nie zawsze przystają do lokalnych warunków), to istnieje ryzyko, że pojawi się zniechęcenie i spadek społecznej aktywności. A urzędnik też nie będzie mógł "pójść na rękę", bo jego obowiązują przepisy i z ich przestrzegania jest rozliczany. Czy nowe prawo przysłuży się więc obywatelskości?

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ