Szpital nadal bez dyrektora

W numerze

Szpital nadal bez dyrektora

Komisja konkursowa nie wyłoniła nowego dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Na stanowisku wciąż jest wakat.

O stanowisko dyrektora szpitala powiatowego ubiegało się w drugim podejściu sześć osób. 17 stycznia br. komisja przeprowadziła z nimi rozmowy.

- Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów - powiedział GAZECIE wicestarosta starachowicki Marek Pawłowski.

- To był drugi konkurs, a po dwóch nie rozstrzygniętych, Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o powołaniu dyrektora szpitala bez procedur konkursowych. Musi być on zaopiniowany pozytywnie przez komisję konkursową.

Wybrany tą drogą w grudniu 2017 r. Waldemar Wrona się rozmyślił i umowy nie podpisał.

Pewne jest tylko to, że do czasu wyłonienia nowego szefa starachowickiej lecznicy, funkcję p. o. dyrektora placówki nadal sprawuje Katarzyna Arent, te obowiązki we września 2017 r. powierzył jej Zarządu Powiatu, po odwołaniu Grzegorza Fitasa.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ