Uczcili wyzwolenie miasta

W numerze

Uczcili wyzwolenie miasta

Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju oraz przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej upamiętnili 73. rocznicę wyzwolenie Starachowic.

Pod pomnikami "Bohaterom poległym w wyzwoleniu Starachowic spod niemieckiej okupacji" i "Bohaterom Starachowic 1939-1945" wiązanki złożyli i zapalili znicze członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK z przedstawicielami SLD: byłym prezydentem miasta, radnym Sylwestrem Kwietniem i byłym radnym miasta Andrzejem Krukowiczem.

Uczestnicy obchodów spotkali się w Spółdzielczym Domu Kultury na uroczystej wieczornicy. Okolicznościowy referat wygłosił kpt. Witold Kowalski, a rocznicowe spotkanie uświetnił występ Zespołu Estradowego "Wiarusy".

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ