Pomost przeszłości z nowoczesnością

Muzealnicy (I)

W numerze

Pomost przeszłości z nowoczesnością

Muzealnicy (I)

 

Muzeum, jest miejscem wyjątkowym. Większości z nas kojarzy się z obrazami, zabytkowymi meblami, starymi murami czy... charakterystycznymi kapciami, które zakładało się na buty. W Starachowicach znajduje się wyjątkowe. Tu nie trzeba mieć kapci. Tu ponad głowy wybijają się kominy, chodzi się między budynkami pamiętającymi przełom XIX i XX wieku. Przyroda łączy się z techniką, nowoczesność z pozostałościami dawnej huty. Starachowickie Muzeum Przyrody i Techniki to postindustrialna podróż łącząca przeszłość z nowoczesnością. 

Gdy w latach 80-tych razem z rodzicami i bratem wracaliśmy od dziadków ze Sportowej, zawsze mijaliśmy budynki, które imponowały wielkością i tylko wielkością. To, co się wokół niego znajdowało już nie wzbudzało zachwytu, ani mojego, ani innych starachowiczan. Historię tego miejsca poznałam nieco później...

Perełka przemysłowa Starachowic

Wielki Piec, czyli zespół budynków wchodzących w skład zakładów hutniczych budowany był w latach 1836 - 1842. A jego następca został uruchomiony kilkaset metrów dalej w 1899 roku. Pomysł wykorzystania złóż naturalnych znajdujących się na Ziemi Świętokrzyskiej, właśnie w rejonie naszego miasta zrodził się w głowie Stanisława Staszica. To on był pomysłodawcą utworzenia fabryk ciągnących się wzdłuż koryta rzeki Kamiennej. To tutaj, w Starachowicach, utworzono zespół wielkopiecowy stanowiący ilustrację technologicznego rozwoju dziewiętnastowiecznego hutnictwa.

Po Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach oprowadza nas dyrekcja tego obiektu, historycy - muzealnicy z wykształcenia, regionaliści z zamiłowania, dyrektor Paweł Kołodziejski i jego zastępca Wioletta Sobieraj.

- Znajdujemy się w miejscu wyjątkowym (...). Muzeum Przyrody i Techniki jest pierwszym muzeum, które powstało w trzecim tysiącleciu. Bo utworzono go dokładnie 1 stycznia 2001 roku. Po drugie, mamy tutaj jedyny w Europie zachowany cały ciąg technologiczny zakładu wielkopiecowego. Czyli plątaniny obiektów, bardzo skomplikowanych instalacji i fascynujących z punktu widzenia technicznego. Nigdzie w Europie nie zachowały się w takim, prawie niezmienionym stanie obiekty hutnicze pochodzące z XIX wieku.

- Starachowice wyrosły w cieniu dwóch, wielkopiecowych kominów - mówi Paweł Kołodziejski. – A huta była podwaliną powstania miasta - dodaje.

Co to właściwie znaczy? Na początku XX wieku, w środku pejzażu wiejskiego stał ogromny obiekt z kominami wycelowanymi w niebo. Wokół niej znajdowały się domy, wzdłuż ciągnęła się rzeka Kamienna. Było to połączenie sielskiego krajobrazu z fabrycznymi budynkami. A huta miała charakter miastotwórczy.

To właśnie w Starachowicach, w dwudziestoleciu międzywojennym, produkowane były pociski i działa dla polskiego wojska. Miasto stało się jednym z głównych ośrodków na mapie przemysłu zbrojeniowego. Dzięki swojemu położeniu w Centralnym Okręgu Przemysłowym to właśnie u nas odbywała się produkcja licencjonowanych dział "Bofors", które w 1939 roku broniły polskiego nieba. Zakłady były jednym z najnowocześniejszych ośrodków przemysłu zbrojeniowego w przedwojennej Polsce. Zatrudnieni w nim byli również świetni specjaliści - inżynierowie.

Huta dawała pracę wielu rodzinom ze Starachowic i Wierzbnika, jednak trudno podać konkretną liczbę zatrudnionych osób, gdyż liczby te się zmieniały, jednak możemy przyjąć, że sam zakład wielkopiecowy, pracujący w systemie ciągłym, zatrudniał 80 – 100 osób na jedną zmianę. Produkcja Zakładów nie ustała w okresie II wojny światowej, co więcej została nawet znacznie zdynamizowana, co wiązało się z potrzebami okupanta. Okres ten to również straszne doświadczenia wielu ludzi. Niewolniczo pracowali tutaj Żydzi, wykorzystywani do najcięższych prac. Nie ominęło to nawet dzieci, które musiały między innymi oczyszczać rurociąg wielkopiecowy. W tym okresie starachowiczanie nieraz wielokrotnie wykazywali patriotyczną postawę. Sabotowali pracę m.in. w ten sposób, aby broń, która trafiała na front była nieużyteczna. Z narażeniem życia wynosili również elementy niezbędne do produkcji broni dla wojsk partyzanckich ukrywających się w świętokrzyskich lasach.

Broń przez Niemców była produkowana do 1944 roku. W okresie letnio - jesiennym `44 roku z zakładu wyjechało na zachód kilka tysięcy wagonów ze sprzętem, z terenu całych Zakładów Starachowickich, w tym miejscowej huty. Szczęściem było to, że nie wysadzono w powietrze hal produkcyjnych.

- W 1945 roku, nazajutrz po opuszczeniu ziem polskich przez okupantów, pracownicy z własnej inicjatywy zaczęli dążyć do odtworzenia produkcji - opowiada Paweł Kołodziejski. - Nie do końca było wiadomo, co tu będzie robione i na jakim sprzęcie. Uruchomiono zalaną przez Niemców kopalnię, a już w 1946 roku rozpalono Wielki Piec.

Po wyzwoleniu ruszyła wielka odbudowa kraju. Wycofujące się wojska hitlerowskie wysadzały za sobą mosty i trakcje kolejowe. Produkcją torów i części kolejowych zajęły się właśnie starachowickie zakłady. Wytwarzano tu również narzędzia rolnicze oraz przyczepy samochodowe , co mogło być zapowiedzią nowego profilu produkcji. Dokładnie 70 lat temu, 12 stycznia 1948 roku, zarządzeniem ówczesnego ministra przemysłu i handlu zdecydowano, że w Starachowicach nie będzie już produkowana broń ale samochody ciężarowe. Pierwsze STARY z fabryki wyjechały w grudniu 1948 roku i ten moment uznaje się za symboliczny początek motoryzacyjnej historii zakładów.

Pomimo ogromnej roli, jaką odgrywał starachowicki zakład wielkopiecowy w pierwszych latach powojennych, wiadomym się stawało, że jego "kariera" stopniowo dobiegała końca. Był to już zakład przestarzały z technologicznego punktu widzenia, a do tego jego wydajność nie mogła równać się z wydajnością śląskich wielkich pieców. Jakkolwiek pojawiały się plany budowy zupełnie nowego zakładu wielkopiecowego w latach 60., to jednak względy ekonomicznie przeważyły na dalszym losie górniczo – hutniczej karty historii Starachowic. Mimo zniszczeń w trakcie I i II wojny światowej zachowała się istota zakładu. Kiedy było już wiadomo, że kończy się okres pracy miejscowego Wielkiego Pieca, w działania mające na celu przetrwanie budynków zaangażowano wielu działaczy społecznych z miasta i okolic, a także wybitnych ekspertów ze świata nauki. Niech o wyjątkowości tego obiektu świadczy fakt, że w lutym 1966 roku jeszcze funkcjonująca huta została wpisana na listę zabytków, stając się obiektem prawnie chronionym. Dlatego po ostatecznym zakończeniu produkcji nie można go było wyburzyć. Mało kto zdaje sobie sprawę, że przez dwa lata huta pracowała, jako zabytek. Ostatecznie Wielki Piec został wygaszony 19 marca 1968 roku, o godzinie 10.30.

Następne lata to okres przerzucania się korespondencją pomiędzy właścicielem terenu, czyli starachowicką fabryką, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, władzami miasta oraz organizacjami pragnącymi chronić wyjątkowość Zakładu Wielkopiecowego.

- Oczywiście, dyskusje toczyły się głównie wokół finansowania zabytku - mówi Wioletta Sobieraj. - Kto i ile będzie dokładał to tego obiektu.

Fabryka Samochodów Ciężarowych w pewnym momencie zadeklarowała np., że obiekt może być przekazany na własność innej instytucji, przy czym FSC będzie partycypować w kosztach utrzymania.

- Było wiele innych propozycji - opowieść kontynuuje dyrektor Sobieraj. - Mamy u siebie wiele pism świadczących o ówczesnej "pomysłowości".

Skład opału to pomysł z 1973 roku. Albo np. organizacja zbiórki elementów żelaznych przez harcerzy z roku 1979, bo skoro urządzenia nie funkcjonowały, to przecież można je było rozebrać i sprzedać. I tu kuriozum sytuacyjne, w Starachowicach mieliśmy obiekt prawnie chroniony, a jego właściciel wydał harcerzom pozytywną decyzję.

- Sami się zastanawialiśmy, o co w tym chodziło. Do dyrekcji fabryki docierały pisma, przypominające o konieczności ochrony obiektu, z uwagi na fakt, że od 1966 roku jako zabytek podlega prawnej ochronie. Mimo to, obiekt niszczał – argumentacja: brak pieniędzy - mówi Wioletta Sobieraj.

Czy to był brak świadomości historycznej?

- To, co zapisywało się na kartach historii kraju, odbijało się na funkcjonowaniu obiektu. Jako już zabytku, czy wcześniej, jako zakładu wielkopiecowego. W momencie, kiedy zaczynało się źle dziać w gospodarce, momentalnie odbijało się to na Wielkim Piecu - kończy wątek Wioletta Sobieraj.

Te budzące dzisiaj zdziwienie pomysły nie były na szczęście jedynymi dotyczącymi przyszłości obiektu. W archiwum znajdujemy wiele przykładów konkretnych i konstruktywnych działań podjętych w celu faktycznego zagospodarowania terenu. Są to między innymi programy i projekty opracowane przez Politechnikę Warszawską w roku 1975: inż Wacława Zarębskiego z 1977 czy koncepcja stworzenia "rezerwatu technicznego" z roku 1978. Opracowania te powstały na zlecenie FSC oraz Konserwatora Zabytków. W tamtym okresie myślano również o gromadzeniu zbiorów na potrzeby przyszłego muzeum.

Moi rozmówcy, jako obserwatorzy historii, fakt niszczejącego zabytku przed i po transformacji dziejowej tłumaczą tym, że w momencie zmian polityczno - gospodarczych nie było możliwości ekonomicznych na realizację cennych pomysłów. Kultura i sport były na dalszym planie, gdyż na ten pierwszy wysuwały się problemy przeciętnego mieszkańca naszego miasta. Upadały fabryki, ludzie tracili pracę. Pieniądze należało rozdysponować na najpotrzebniejsze sprawy.

- Lata 90-te ubiegłego wieku były niezmiernie trudnym doświadczeniem kryzysu, który w sposób szczególny ujawnił się w ośrodkach takich jak Starachowice, gdzie byt miasta i mieszkańców silnie związany był z jednym wielkim zakładem pracy - mówi dyrektor Muzeum, Paweł Kołodziejski. – Myślę, że z punktu widzenia naszego zabytkowego Zakładu Wielkopiecowego, była to decydująca dekada obfitująca w wiele dramatycznych momentów i zwrotów akcji. Fabryka Samochodów Ciężarowych, która w 1991 roku powróciła do nazwy Zakłady Starachowickie S.A., rozpoczęła proces gruntownej restrukturyzacji. Jednym z jej przejawów było pozbywanie się majątku nieprodukcyjnego, który generował koszty. Dotyczyło to również zabytkowego Zakładu Wielkopiecowego. Problem w tym, że nie było chętnych do jego przejęcia i dalszego utrzymywania.

Na szczęście, pomimo trudności, w pierwszej połowie lat. 90-tych doszło do porozumienia trójstronnego między Konserwatorem Zabytków, Zakładami Starachowickimi a miastem Starachowice. Fabryka jeszcze przez chwilę utrzymała ochronę obiektu, a konserwator przeznaczył pewną sumę na renowację obiektu. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na remont Hali Lejniczej. Kiedy w 1997 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu Muzeum Wielkiego Pieca wydawało się, że sprawa zagospodarowania zabytku znalazła dobry finał. Zakłady Starachowickie (wtedy już należące do Grupy Zasada) poczuły się zwolnione z obowiązku dalszego dozoru i zdjęły ochronę osobową z obiektu.

To był niezwykle trudny okres w historii zabytku. Brak jakiejkolwiek ochrony sprzyjał rozkradaniu majątku. Wiele naprawdę cennych urządzeń i elementów wyposażenia, a nawet konstrukcyjnych, zostało wówczas utracone. Między rokiem 1998 a 1999 obiekt poniósł ogromne straty a jego dalsza egzystencja stanęła pod znakiem zapytania.

- I stała się rzecz wyjątkowa. W roku 1999 przywrócono w Polsce powiaty, a jednym z nich był Powiat Starachowicki. Nowy samorząd zdecydował o przejęciu na własność całego zabytku - opowiada Paweł Kołodziejski. – Był to już naprawdę ostatni moment, aby ocalić to bezcenne dziedzictwo techniki. W ten sposób 23 marca 2000 roku obiekt przeszedł na własność powiatu. Wszelkie obowiązki związane z jego ochroną przejęła właśnie ta nowa jednostka samorządu.

I tu po raz kolejny widoczne jest ogromne zaangażowanie ludzi wrażliwych na zachowanie bezcennego zabytku. Tak jak przed kilkoma dekadami, tak i teraz, na progu nowego stulecia o dalszych losach obiektu zdecydowali ludzie, w tym wypadku radni, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o przejęciu obiektu oraz o utworzeniu Muzeum.

Kim był patron Ekomuzeum

W latach 80-tych XX wieku zaczęły się ogromne problemy z utrzymaniem tak dużego obiektu, jakim jest Zakład Wielkopiecowy. Niszczało wszystko, i zabytkowe budynki, i teren wokół nich.

- Pojawiły się problemy - opowiada Wioletta Sobieraj. - Nie zniszczono obiektu, ale nie było szans, aby zaczął on na siebie zarabiać. Kumulował on wielkie koszty, choćby związane z zapewnieniem ochrony. Zakłady FSC były bombardowane pismami od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącymi tego, że stan zabytku jest coraz gorszy. Nie mówiąc o tym, że wszystko jest rozgrabianie i niszczeje.

We wrześniu 1983 roku profesor historii, regionalista Jan Pazdur zwołuje konferencję naukową pod nazwą "Kultura techniczna a środowisko naturalne". Dla profesora Wielki Piec nie stanowi problemu, tylko jest niewykorzystanym potencjałem.

- Profesor wskazując na Wielki Piec dał sygnał, że jest on "metryką dobrego pochodzenia myśli technicznej" - kontynuuje Wioletta Sobieraj. - On wskazał, że to dziedzictwo jest tutaj, u nas. Że nie można patrzeć na nie, jako na obiekt, na który brakuje pieniędzy, tylko należy wybiec myślami i działaniami do przodu. Był wizjonerem. On już wtedy zobaczył tutaj ekomuzeum, obiekty, które da się ochronić, obiekty, które przemówią do przyszłych pokoleń.

Profesor Jan Pazdur był osobą, która bardzo blisko współpracowała z Komitetem Ochrony Wielkiego Pieca działającym od 1965 roku. Razem z pracownikami huty rozpoczął starania o to, by po zamknięciu zakładu, władze nie chciały go wyburzyć.

- W referacie Pazdura w 1983 roku już w tytule pada nazwa ekomuzeum. Ta forma ochrony i prezentacji dziedzictwa była wówczas nowością, a na gruncie polskim niewielu o niej słyszało. Pierwsze ekomuzea pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku we Francji i Włoszech - mówi Paweł Kołodziejski. - Tym co wyróżniało je od tradycyjnych muzeów była ochrona materialnych śladów aktywności człowieka ale w całym kontekście przyrodniczym, który również podlegał ochronie. Dodatkowym walorem był fakt, że "pracownicy" takich muzeów trudnili się wykonywaniem prac właściwych dla mieszkańców z okresu właściwego dla danego zabytku. Dla przykładu, jeśli była to osada sprzed kilku wieków "zamieszkiwali" ją muzealnicy ubrani w stroje z epoki i wykonujący "historyczne" zajęcia. Była to raczej żywa prezentacja niż oprowadzanie po zabytku.

Profesor Pazdur chciał przenieść tę ideę do Polski a terenem eksperymentalnym miał być obszar wzdłuż biegu rzeki Kamiennej z pozostałościami postaszicowskich obiektów, zaś jego centralnym punktem Zakład Wielkopiecowy w Starachowicach. Ta nowatorska, wręcz rewolucyjna idea, nie miała szans realizacji w kraju rządzonym centralistycznie. Ekomuzeum z zasady jest bowiem działaniem oddolnym, emanacją społeczeństwa obywatelskiego, o czym nie mogło być mowy w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego stulecia. Docelowo konferencja zaowocowała jednak powstaniem w 1984 roku Komitetu Organizacyjnego "Ekomuzeum". W jego skład weszli: prof. Jan Pazdur, Jerzy Jasiuk - dyrektor Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie i Mirosław Holewiński z Politechniki Krakowskiej.

- Jakkolwiek starachowickie muzeum nie jest klasycznym Ekomuzeum, to jednak w swojej nazwie ma ten człon, który wskazuje na pierwotną koncepcję Pazdura. Jednak nie tylko to, albowiem w swojej misji i narracji muzealnej duży nacisk kładziony jest właśnie na wzajemne zależności natury, której dary człowiek wykorzystuje do budowy cywilizacji przemysłowej, w naszym przypadku stworzenie kompleksu metalurgicznego – dodaje Kołodziejski.

Profesor Jan Pazdur, wielki orędownik ocalenia starachowickiego zabytku, doczekał się powołania tutaj muzeum. Zmarł w grudniu 2001 roku, czyli niemal rok po formalnym utworzeniu placówki.

- Te kilka miesięcy cieszył się świadomością tego, że jego wieloletnie wysiłki zmierzające do powołania jednostki muzealnej zostały zrealizowane - mówi Paweł Kołodziejski.

Powstanie Muzeum, chluby regionu

Uchwała Radu Powiatu o powołaniu jednostki muzealnej w Starachowicach została podjęta 28 grudnia 2000 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku. W naszym mieście zaczyna działać Muzeum Historii Kultury Materialnej, nazwa na obecnie obowiązującą Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura, została zmieniona w październiku 2002 roku, już po śmierci profesora.

Przejęcie zabytku przez Powiat Starachowicki zaowocowało stałą współpracą ze Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. Pierwszym dyrektorem Muzeum Przyrody i Techniki, w roku 2002 został Andrzej Zawłocki. Powoli zaczęto tworzyć zręby kadrowe nieznanej jeszcze tutaj instytucji, jaką jest muzeum.

- Lata 2001 - 2006 można nazwać czasem heroicznej walki o zachowanie bezcennego dziedzictwa. Prace prowadzone wówczas nosiły charakter ratunkowych - mówią zgodnie moi rozmówcy. - Wszystko było porośnięte lasem i chaszczami. Z jednego budynku nie było widać drugiego. Nie było dachów. Chwasty, a nawet drzewa rosły w halach produkcyjnych.

Wioletta Sobieraj zatrudniona w Muzeum od 2005 roku bardzo dobrze pamięta ten okres funkcjonowania muzeum. Była jednym z pierwszych historyków zatrudnionych w obiekcie, została też pierwszym w jego historii głównym inwentaryzatorem.

- Wcześniej nie było warunków do pracy merytorycznej - wspomina tamten okres wicedyrektor Wioletta Sobieraj. – To, że pomimo braków muzealia wstępnie zostały zewidencjonowane, to że zabezpieczono w suchym miejscu archiwalia, to było sukcesem.

Paweł Kołodziejski rozpoczął pracę w muzeum kilka miesięcy później.

- Brakowało sprzętu i specjalistycznych programów muzealnych do prowadzenia ewidencji, wszystko robiliśmy ręcznie. Garstka zatrudnionych wówczas pracowników wykonywała wszystkie funkcje związane z działalnością Muzeum, od projektowania wystaw, obsługi sklepu muzealnego po oprowadzanie turystów, a nawet prace porządkowe terenu. To rzeczywiście na swój sposób był okres heroiczny - mówi dyrektor Kołodziejski.

Kolejnym dyrektorem muzeum, w latach 2004- 2012 była Magdalena Gorzkowska. Za jej czasów zaczęły się prace związane z budową fachowej kadry muzealników, rozpoczęły się również gruntowne remonty obiektów. I tak powoli zaczęto przywracać piękno obiektom muzealnym. Projekt Reggio Ferrea wartości przeszło dwóch milionów euro, realizowany w latach 2008 - 2011, pozwolił wreszcie wyremontować to, co było najbardziej zdewastowane, co było ruiną.

Oboje czują się pewnego rodzaju pionierami. Podczas porządkowania archiwum trafiali na dokumenty sprzed wielu dziesiątek lat. Na bardziej lub mniej znane nazwiska.

- Nasi znajomi, koleżanki i koledzy muzealnicy z dużych ośrodków weszli w coś, co już było silnie okrzepniętą strukturą, często z wieloletnią tradycją. Mieli też swoich nauczycieli, mentorów od wielu lat pracujących w Muzeum. U nas było zupełnie inaczej, był to teren całkowicie dziewiczy. Nie zazdrościmy naszym kolegom z dużych ośrodków muzealnych, ponieważ mogliśmy razem z naszymi współpracownikami czynnie uczestniczyć w tworzeniu całego organizmu, powstawaniu i wyłanianiu się instytucji kultury, jaką stawało się nasze Muzeum. Uczyliśmy się od podstaw, od najprostszych prac związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów. Z oprowadzaniem zwiedzających oraz tworzeniem wystaw czy organizowaniem innych zdarzeń muzealnych, jak koncerty, konferencje, czy edukację muzealną. To wszystko, choć trudne, jest jednocześnie fascynujące - mówi Paweł Kołodziejski.

- Byliśmy niemal od samego początku i dlatego tak bardzo jesteśmy związani z tym miejscem - dodaje Wioletta Sobieraj.

* * *

Mają pomysły, wprowadzają je w życie. Żałują, że poprzemysłowe dziedzictwo jest nadal traktowane w polityce kulturalnej państwa jako "dziecko gorszego Boga". W innych krajach krajobraz postindustrialny wpisany jest w tożsamość miast czy regionów, stając się ważnym wyznacznikiem ogólnonarodowej tożsamości. Warto pamiętać, że tożsamość Polaka definiuje nie tylko obraz szlacheckiego dworku, jednonawowego, barokowego kościółka, czy monumentalne zamki średniowieczne. Zabytki poprzemysłowe są świadectwem bardzo istotnych zmian naszego społeczeństwa, jakie dokonały się na przestrzeni XIX i XX stulecia. Zmian, które w sposób fundamentalny wpłynęły na kształt dzisiejszego społeczeństwa polskiego. Kultura inżynieryjna powinna zostać dowartościowana szczególnie dzisiaj kiedy tak wiele mówi się o innowacyjnych technologiach i konieczności zastosowania ich w naszym kraju. Przemysłowa przeszłość pozwoli zrozumieć nam te dzisiejsze potrzeby

Starachowicki Zakład Wielkopiecowy nadal potrzebuje znacznych środków na kontynuację prac remontowych, które w pełni zabezpieczą obiekt na kolejne lata oraz pozwolą bardziej uatrakcyjnić ofertę kulturalną. Powiat, który jest organizatorem Muzeum, przekazuje środki na jego bieżące utrzymanie oraz niektóre zdarzenia muzealne. Nie jest w stanie jednak udźwignąć ciężaru finansowania dużych remontów czy inwestycji. Jednostka pozyskuje środki głownie od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, co jest doskonałą ilustracją jak najlepszej współpracy oraz zaangażowania konserwatora w ratowanie starachowickiego zabytku począwszy od lat 60. XX wieku. Potrzeby są jednak dużo większe. By zrealizować pomysły i dbać o to, co udało się uratować przed zniszczeniem, potrzebne są pieniądze zarówno ministerialne, jak również europejskie. W 2016 roku Muzeum aplikowało o środki na budowę nowoczesnej hali ekspozycyjnej na potrzeby posiadanej kolekcji samochodów ciężarowych Star oraz cennych pamiątek po fabryce. Niestety, projekt ten nie uzyskał akceptacji komitetu oceniającego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Bez wątpienia ze znaczną szkodą dla Muzeum, miasta ale i regionu świętokrzyskiego, dla których byłby to bardzo ważny atut również w dziedzinie turystyki.

Nowe pomysły muzeum łączą tradycję z nowoczesnością. W wielkich poprzemysłowych halach Zespołu Wielkopiecowego zmysły współpracują ze sobą, dźwięk łączy się wizualizacją. Paweł Kołodziejski i Wioletta Sobieraj podkreślają, że możemy być dumni z obiektu muzealnego znajdującego się w mieście. Mimo skromnych środków finansowych, Muzeum Przyrody i Techniki trzyma bardzo wysoki poziom organizując wystawy, koncerty czy zajęcia dla dzieci.

- My wszyscy, pracownicy i odbiorcy ,"wytapiamy kulturę" – kończy rozmowę dyrektor muzeum Paweł Kołodziejski. – A Muzeum jest pomostem, od przeszłości, poprzez teraźniejszość do przyszłości...

Anna Ząbecka

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ