Budowa domu kultury

Z kart historii miasta (168)

 

Niedawno szukałem odpowiedzi na pytanie, jak wyglądał gmach domu kultury w chwili przerwania jego budowy z powodu wojny. Właśnie udało się to ustalić! 

Przypomnę, że budowę budynku domy kultury – zwanego wówczas "domem społecznym" lub "domem ludowym" – rozpoczęto wiosną 1939 r. Inwestorem było Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych SA. Do momentu wybuchu wojny i przerwania prac zdołano wybudować tylko część tego okazałego gmachu. Niektórzy świadkowie zapamiętali, że były to tylko fundamenty, inni że stały już ściany.

Analizując znaną fotografię budynku z końca lat 40. wyciągnąłem wówczas wniosek, że zdołano wybudować pierwszą kondygnację skrzydła oraz podpiwniczenie sali teatralno-kinowej. Dziś mogę powiedzieć, że te przypuszczenia okazały się tylko częściowo trafne. Stało się tak dzięki historykowi Zbigniewowi Bielatowi, który udostępnił czytelnikom cyklu "Z kart historii miasta" niezwykłą fotografię ze swoich zbiorów, którą prezentujemy. Przedstawia ona fragment budującego się gmachu domu kultury od strony zachodniej.

Według opisu na odwrocie fotografii, została ona wykonana w 1939 r. Na pierwszym planie widać skrzydło gmachu, w głębi – salę teatralno-kinową. Okazuje się, że przed przymusowym przerwaniem prac z powodu klęski w wojnie z Niemcami (a Rydz-Śmigły zapewniał wtedy naród, że nie oddamy im nawet guzika...) doprowadzono mury do poziomu parteru oraz – częściowo w skrzydle – do poziomu I piętra. Porównanie fotografii archiwalnej ze współczesną prowadzi też do wniosku, że gdy wznowiono budowę domu kultury po wojnie, wprowadzono zmiany w konstrukcji. Tego jednak możemy się tylko domyślać, gdyż nie zachowały się przedwojenne plany architektoniczne budynku (a nawet nazwisko architekta...) No chyba, że historia się powtórzy, i za jakiś czas będę mógł napisać, że znalazła się osoba, dzięki której dopiszemy dalszy ciąg dziejów tego gmachu i naszego miasta...

Adam Brzeziński

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ