W styczniu 1949 roku

Mimochodem

 

Nawet mnie wtedy nie było na świecie. Ale już był "Przekrój". 1 stycznia wypadł w sobotę, więc nadejście Nowego Roku świętowano dwa dni. W kalendarzu na czerwono zaznaczony był też 6 stycznia. Trzech Króli, czyli kolejny, jak mniemam, dzień wolny od pracy. Dlaczego czerwoną kartkę miał 2 lutego, nie wiem. W komunistycznym kraju kościelne święto Ofiarowania Pańskiego?

Kalendarz na 1949 rok stanowił okładkę pierwszego numeru "Przekroju" na okres 1 – 8 stycznia. U góry miała ona sekwencję znaków zodiakalnych. W środku było już bardzo poważnie. Na zamieszczonych zdjęciach bowiem widnieli głównie oficjele w mundurach. Przewodniczący komitetu centralnego PZPR Bolesław Bierut, podpisujący akt erekcyjny Domu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co prawda nie miał go na sobie, ale już marszałek, min. obrony gen. Svoboda i ambasador Olszewski podczas wizyty w Pradze - tak. Nie mówiąc o wizytujących montaż ostatniego przęsła mostu śląsko – dąbrowskiego, łączącego oba warszawskie brzegi Wisły.

Imponująco zaprezentowały się starachowickie "stary", sfotografowane w czasie obrad Kongresu Zjednoczeniowego. Widok kilku ciężarówek, choć w perspektywie wydaje się, że jest ich kilkanaście, otoczonych wianuszkiem współtwórców polskiej motoryzacji, przyprawia o miły dreszczyk. Bo zaświadcza o pięknej karcie naszego miasta.

Trzeba przyznać, że pierwszy numer tygodnika miał mocne zabarwienie polityczne. Zacytowano fragmenty przemówień Józefa Cyrankiewicza, Jakuba Bermana i Romana Zambrowskiego z pierwszego kongresu PZPR. Znalazł się też komentarz do 6 -letniego planu gospodarczego. I znów zdjęcia. Z otwarcia centralnego gmachu Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Fragmenty wnętrz – głównego holu, pięknie rozwiązanej klatki schodowej. Z podkreśleniem, że budowa budynku, rozpoczęta w marcu 1948 r., trwała bardzo krótko. Był jedynym w Europie eksperymentalnym gmachem, wykonanym z materiału przerobionego z gruzu.

Sporo miejsca zajął reportaż z zamknięcia III sesji ONZ w Paryżu. Akurat miał przemawiać min. Wyszyński, kiedy jeden z delegatów głęboko zasnął za tabliczką z nazwą swego państwa. Ponieważ drzemka się przedłużała, mówca "skierował troskliwie ściszony głos w stronę delegata syryjskiego, pytając, czy aby mu nie przeszkadza. Jego Ekscelencja Faris El Khouris Bey zemścił się srodze po kilku dniach, usypiając wszystkich delegatów krótkim zarysem historii Żydów od Abrahama, Izaaka i Jakuba."

Cieniutki, bo 16 – stronicowy numer zmieścił wiersze K.I. Gałczyńskiego i L. Staffa, bo w zamierzeniach przecież w dużej mierze stawiał na kulturę. Dlatego całą kolumnę zajął esej o Adamie Mickiewiczu i jego peregrynacjach po wielkopańskich dworach położonych w pobliżu Moskwy. Z tamtego czasu pochodzi wiersz "Z Petrarki", podpisany "1827, Ostafiewo".

Leopold Tyrmand zajął stanowisko w sprawie sublokatorskiej moralności. Janusz Meissner chwalił osiągnięcia polskich szybowników. Wiech śmieszył wykładem Teosia Piecyka z cyklu "Królowie Polacy". I znów kadry. Otwarcie w Muzeum Narodowym w Warszawie Wystawy Książki Francuskiej. Zdjęcie Marii Dąbrowskiej oglądającej eksponaty. Akcja krakowskiego Automobilklubu – wręczenie świątecznych paczek milicjantom kierującym ruchem. Także estetycznie nakryty stół z wystawy Instytutu Gospodarstwa Domowego w Warszawie, propagującej racjonalne odżywianie. Reklamy: banku PKO, spółdzielni IZIS, wytwarzającej pudry, proszki do zębów i kremy, oraz rozmaitych specyfików leczniczych, typu zioła na kamienie żółciowe i syropy przy kaszlu.

Na koniec MODA, obecna w każdym numerze. Tym razem narciarska. Zilustrowana zdjęciami z filmów "Serenada w Dolinie Kościeliskiej" i "Królewna Śnieżka" według Disneya. Świetne fasony. Ślicznej wiatrówki z impregnowanej popeliny nie powstydziłaby się na po nartach współczesna szafiarka.

Rocznik 1949 jest kompletny, w twardej oprawie. Na jednej ze stron pierwszego numeru, wcale nie między wierszami, lecz całkiem pośrodku, rzucił mi się w oczy rym. Nie z "Ucha Prezesa" co prawda, ale dość blisko: "Gdy duch kołtunerii nie zanikł, Gdy trwają te same wady – Nie ma powodów do panik, Nie straci satyra posady!"

/ewa/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ