Przygotowania do przeniesienia oddziału zakaźnego

Aktualności Powiatowe

W numerze

Przygotowania do przeniesienia oddziału zakaźnego

Aktualności Powiatowe

 

Władze powiatu starają się o pieniądze na przeniesienie Oddziału Zakaźnego do bloku C w budynku nowego szpitala. Wniosek w tej sprawie został złożony do wojewody. Opiewa na kwotę blisko 3 mln 750 tys. zł, z czego 2 mln 950 tys. zł przeznaczone zostanie na prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów nowej ustawy o działalności leczniczej. 

Obecnie Oddział Zakaźny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach mieści się w osobnym budynku, w odległości ok. 300 m od siedziby szpitala. Jego przeniesienie jest koniecznością, wynikającą z ustawy o działalności leczniczej, która określa jasno wymogi, jakie muszą spełniać podmioty lecznicze. Będzie to jednak dosyć kosztowne, dlatego Powiat stara się o dotację z budżetu państwa.

- W piątek (12 stycznia) złożyliśmy wniosek do wojewody o przyznanie dotacji na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów – poinformowała na konferencji starosta starachowicki Danuta Krępa. - Wniosek opiewa na kwotę 3 mln 750 tys. zł, z czego 2 mln 950 tys. zł dotyczą robót budowlanych, natomiast 800 tys. zł przeznaczone zostało na sprzęt.

Na nową lokalizację oddziału wybrano blok C (tuż obok SOR-u). W ramach prac budowlanych wykonane zostaną tam wszystkie instalacje, łącznie z klimatyzacją, wentylacją i stacją oczyszczania ścieków.

Zdaniem starosty Danuty Krępy, będzie to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych oddziałów w regionie, przez co zwiększy także konkurencyjność samego szpitala.

Władze dołożą starań, by przeniesienie oddziału nastąpiło w 2018 r. Mają już na to zabezpieczone środki w budżecie.

- Chcemy, aby dofinansowanie pokryło nam 80 proc. kosztów, a 20 proc. dołożymy z własnej kieszeni. 19 proc. wyłoży szpital, a Powiat zapewni 1 proc. – informuje starosta

D. Krępa.

- Liczymy, że wniosek rozpatrzony zostanie szybko, co umożliwi nam sprawne przeniesienie oddziału do bloku C – mówi wicestarosta Marek Pawłowski. – Chcemy zamknąć już ostatecznie wszystkie dyskusje w tej sprawie, umożliwiając personelowi spokojną pracę i leczenie pacjentów.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ