Urok przemysłowych rupieci

W numerze

Urok przemysłowych rupieci

Po raz pierwszy w sali wystawowej "Refleks" MBP eksponowana jest bardzo interesująca wystawa fotograficzna prac dwóch artystek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Industrialna wystawa przekonała uczestników wernisażu, iż jest najlepszym pomysłem turystycznym promującym dany region z jego zabytkami technicznymi oraz historią. Chociaż Małopolska może pochwalić się nowoczesnymi zakładami, to jednak wielu fotografów upodobało sobie malownicze relikty przemysłu południowych terenów Polski, a głównie Śląska. Podobnych obiektów, jak też dalekowzrocznych sponsorów, nie zabraknie również w naszym województwie. Wraz z rozwojem technologii w różnych dziedzinach techniki, fotografia stała się jednym z fantastycznych narzędzi, za pomocą której informujemy świat o naszej wrażliwości na otoczenie. Żeby dzisiaj zaistnieć nie trzeba mieć atelier, draperii, modelek, chemii itp. – liczy się pomysł. Na ten przykład: Heath Nash (RPA) czy Vik Muniz (Brazylia) to nazwiska światowego formatu. W swoich karierach do tworzenia prac wykorzystywali m.in.: brud, diamenty, cukier, sznurki itp. lecz szczególnie intrygują ich śmieci, z których tworzą swoje obrazy, podobnie jak czynią to: Magdalena Wolff i Ewa Gawlik. Różnica polega na tym, że obie doszukują się estetyki w opuszczonych, często zdewastowanych konstrukcjach obiektów przemysłowych, chociaż najchętniej za medium swojej sztuki wybierają fragmenty tychże obiektów.

Jedno co łączy wszystkich fotografujących, bez względu na obiekt, czy to statyczny, czy dynamiczny, przyciśnięcie migawki powoduje utrwalenie tegoż obiektu, który zmienia się mniej lub bardziej zauważalnie...ale zawsze. Do artysty (poza dobraniem stosownych parametrów) należy jedynie rodzaj oświetlenia, kąt widzenia i kadrowanie. Kim zatem są nasze sąsiadki zza miedzy? Otóż Magdalena Wolff jest absolwentką Liceum Plastycznego w Kielcach. Fotografią zajmuje się od czasów szkoły średniej. Jest również aktywnym członkiem Fotoklubu Galeria MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak też laureatką wielu konkursów fotograficznych o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Inspiracje czerpie z obserwacji codzienności, podróży, analizy dzieł sztuki a zwłaszcza fotografii artystycznej ubiegłego wieku. Ewa Gawlik, również z Ostrowca, jest jedną z osób, które przyczyniły się do powstania w 2003 roku wspomnianego Fotoklubu Galeria MCK. Jak przyznaje, niczym specjalnym jest fotografowanie swojego otoczenie lecz jaki będzie efekt to już osobne zagadnienie. Dla osób postronnych, często są to rzeczy mało istotne. Jej fotografie przeważnie nie mają tytułów. Właśnie ten niby drobny brak sugestii powoduje u oglądającego przypływ emocji, jak też nieodpartą chęć osobistej interpretacji. Ponad sześćdziesiąt fotografii obu artystek, bardzo poprawnych technicznie stało się inspirującym wyzwaniem etyki ekologicznej, świadomości społecznej, filozofii desingu oraz manifestacją wrażliwości i talentu.

Czy wystawa stanie się kamieniem milowym na drodze do wymiany osiągnięć fotografów miast nad Kamienną? Nie pozbawiona zdrowej konkurencji, bez wątpienia wyjdzie wszystkim na dobre, tym bardziej że wernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem starachowiczan, chociaż miło było przywitać całkiem pokaźną grupę gości z Ostrowca.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ