Turystyczny sprawdzian Wojtka

ZSZ nr 2

Bez kategorii

Turystyczny sprawdzian Wojtka

ZSZ nr 2

 

Okręgowy etap V Olimpiady Wiedzy o Turystyce rozegrano w Zespole Szkół Ekonomiczno- Turystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi. Starachowice reprezentował Wojciech Więckiewicz, uczeń III klasy Technikum nr 2 w zawodzie technik informatyk.

Głównym organizatorem V Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku towarzyszy jej hasło „Turystyka folklorystyczna - barwy regionu”. Uczestnicy rywalizacji rozwiązywali test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią i musieli opracować program i kalkulację imprezy turystycznej zgodnie z zamówieniem klienta. Wśród uczestników był Wojciech Więckiewicz, uczeń III klasy w zawodzie technik informatyk, którego w przygotowaniu merytoryczną opieką sprawowały Agnieszka Zawicka i Joanna Zielińska. Prace ocenia teraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Jeśli starachowiczanin znajdzie się w gronie najlepszych 30 uczestników etapów okręgowych, będzie nominowany do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w kwietniu br. w Spale.

Olimpiada ma na celu zwiększenie zainteresowania uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów i obrzędów. (P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ