Gospodarcza integracja miast

Informator UM

Gospodarcza integracja miast

Przedstawiciele Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin gościli z wizytą studyjną w Starachowicach. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy ponadregionalnej pomiędzy miastami i integracja działań mających na celu rozwój gospodarki oraz innowacyjności w oparciu o przemysł motoryzacyjny i maszynowy.

Z wizytą w Starachowicach gościli dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Paulina Olchowska oraz Igor Niewiadomski z Referatu ds. Obsługi Inwestorów oraz Piotr Popik współrealizujący z lubelskim urzędem projekt Lubelskiej Wyżyny Motoryzacyjnej i Maszynowej.

Gości z Lublina w urzędzie przyjęli zastępca prezydenta miasta ds. Społecznych Jerzy Miśkiewicz, sekretarz miasta Beata Duda oraz kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Włodzimierz Jedynak.

Mając na względzie znaczenie przemysłu motoryzacyjnego oraz maszynowego dla centralnych i wschodnich regionów Polski oraz konieczność powiązania rozwoju gospodarki z rozwojem wiedzy, Urząd Miasta Lublin podjął decyzję o zainicjowaniu powstania Klastra Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.

- Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w obszarze przemysłu motoryzacyjnego oraz maszynowego to jedno z kluczowych założeń działalności Klastra, służyć ma ono przede wszystkim poprawie konkurencyjności poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz intensyfikację współpracy między sektorem nauki a biznesu - poinformował dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

- Realizacja szczegółowych działań skupiona będzie wokół trzech kluczowych obszarów specjalizacji Klastra, obejmujących; elektromobilność, produkcję maszyn rolniczych oraz kooperację z przemysłem motoryzacyjnym.

W trakcie analiz poprzedzających decyzję o zainicjowaniu Klastra Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, jak informował dr Sagan, potwierdziły się wcześniejsze obserwacje dotyczące silnych powiązań kooperacyjnych oraz podobieństw w profilu gospodarczym Lublina oraz województwa świętokrzyskiego. Starachowice pełnią tu szczególną rolę jako silny ośrodek przemysłu metalowego i maszynowego. Zdaniem przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin, firmy prowadzące działalność w naszym mieście mogą być cenionymi dostawcami i kooperantami dla członków Klastra, którymi będą podmioty z branży motoryzacyjnej oraz producenci maszyn rolniczych.

Spodziewanymi efektami tej współpracy mają być m.in. trwała poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie obecności polskich podmiotów w realizacji projektów finansowanych bezpośrednio z funduszy europejskich.

Podczas wizyty studyjnej członkowie delegacji wraz z gospodarzami miasta zwiedzili zakład MAN Bus Sp. z o.o., gościli w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" oraz w zakładzie Starpol, który specjalizuje się m.in. w produkcji wiązek elektrycznych.

Zdaniem uczestników wizyty możliwe jest budowanie szerszych platform współpracy przy wykorzystaniu potencjału rozwoju przemysłu obydwu miast.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ