Inwestycyjny czas trwa

Pawłów

Wieści z gmin

Inwestycyjny czas trwa

Pawłów

 

Takiego budżetu, jak na rok bieżący, Gmina Pawłów dotąd nie miała. Jest rekordowy! 

Rada Gminy w Pawłowie jednogłośnie przyjęła budżet na 2018 r. Wydatki zaplanowano na poziomie ponad 80 mln złotych, z czego ponad 27.5 mln złotych przeznaczy się na inwestycje.

– Dzięki dobrej polityce inwestycyjnej, po raz kolejny bijemy rekord, jeżeli chodzi o wysokość budżetu. Pozyskaliśmy ogromne środki finansowe, pozabudżetowe, pochodzące głównie z Unii Europejskiej, dzięki czemu budżet na 2018 rok to już kwota ponad 80 mln złotych. W 2016 r. na etapie przyjmowania budżetu wynosił on 46,8 mln złotych, w 2017 r. – 61,8 mln złotych. Rosną wydatki, ale są to wydatki na inwestycje. W 2017 r. na inwestycje zaplanowane były środki w wysokości nieco ponad 10 mln złotych. W 2018 r. budżet zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie prawie 27,7 mln złotych, ale jeżeli powiodą się nasze wszystkie zamierzenia, to przekroczą one próg 30 mln złotych. To absolutny rekord. Tegoroczny budżet jest lekko deficytowy. Deficyt budżetu wynosi nieco ponad 4,2 mln zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Fundusze unijne powoli się kończą, dlatego musimy wykorzystywać każdą okazję do ich pozyskania, nawet kosztem zadłużenia, które i tak oscyluje na bardzo bezpiecznym poziomie – mówi Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów.

W tegorocznych planach realizacji są m.in.: przebudowa drogi gminnej w Świętomarzy, opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw przy PSP w Chybicach, filia w Grabkowie, budowa oświetlenia ulicznego w Rzepinie Drugim, budowa placu zabaw w Starym Bostowie oraz opracowanie dokumentacji budowy placu zabaw przy boiskach w Tarczku i w Kałkowie. Wiele inwestycji jest kontynuowanych, a rozpocznie się kilkanaście z cyklem wieloletnim, jak budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Łomnie, przebudowa dróg gminnych polegająca na "Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w Radkowicach, pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu, modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie, budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w Szerzawach i budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ