Gminne osiągnięcia w minionym roku

Brody

Brody

Gminne osiągnięcia w minionym roku

Brody

 

Na uroczystej sesji Rady Gminy w Brodach pod koniec grudnia, wójt Marzena Bernat podsumowała realizację ubiegłorocznych inwestycji i sukcesy w aplikowaniu o środki z UE.

Rok zakończył się otrzymaniem największego w historii gminy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubieni i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krynkach, gmina dostała 11,3 mln zł, a inwestycje ruszą w tym roku. Unijne środki pozyskano też na rozwój turystyki - ok. 5,7 mln zł.

Miniony, 2017 rok dobrze zapisał się w dziedzinie infrastruktury drogowej. Wyremontowano gminne odcinki dróg krajowych nr 9 i nr 42, wybudowano chodniki w Kuczowie, Lubieni i Rudniku. Wspólnie z Powiatem Starachowickim zmodernizowane zostały i wyremontowane drogi w Brodach, Krynkach i Stykowie oraz dziewięć odcinków dróg gminnych.

Zyskała też oświata w gminie Brody. Wyremontowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Rudzie, utworzono dwa nowe przedszkola, dofinansowano programy edukacyjne, m.in. zajęcia pozalekcyjne, program "Aktywna tablica" czy "Bezpieczna+". Z funduszy unijnych kupiono również nowoczesny samochód bojowy MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni.

Podsumowując, ok. 30,4% wydatków inwestycyjnych gminy Brody stanowiły dotacje ze źródeł zewnętrznych, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła ok. 12,5 mln zł na inwestycje realizowane na terenie gminy.

(K.K)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ