Miliony na odnowę wielowiekowej spuścizny

Nowa Słupia, Pawłów, Bodzentyn

Wieści z gmin

Miliony na odnowę wielowiekowej spuścizny

Nowa Słupia, Pawłów, Bodzentyn

 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa i Park Dziedzictwa zyskają nowe oblicze. Powstanie też Centrum Edukacji Przyrodniczej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Czy Nowa Słupia stanie się najważniejszym osią turystyczną w Świętokrzyskiem? 

Projekt "Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia" uzyskał ponad 13 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita jego wartość wyniesie ponad 21 mln zł, a partnerem projektu gminy jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt zakłada powstanie okrągłego budynku przykrytego kopułą - w centralnej sali pod kopułą znajdzie się kino 5D, wokół którego poprowadzona zostanie ścieżka edukacyjna, przedstawiająca świętokrzyskie legendy.

- Inwestycja polegać ma na rozbudowie i przebudowie budynku amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w celu rozszerzenia działalności kulturalnej i turystycznej gminy Nowa Słupia. Park ukazywał będzie szeroki kontekst kulturowy w aspekcie prezentacji wielu lokalnych legend, baśni i mitów oraz ich nawiązania do bogatej i ciekawej historii Gór Świętokrzyskich - zapowiadają wnioskodawcy.

Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 trafią także do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na dofinansowanie projektu pn."Śladami kultury benedyktyńskiej". Zadanie o wartości całkowitej ponad 20 mln złotych uzyska dofinansowanie w wysokości około 15 mln zł, a realizowane będzie na terenie gmin: Bieliny, Pawłów, Bodzentyn i Łagów.

- W regionie Gór Świętokrzyskich jest ogromny potencjał, który może stanowić duży wkład rozwojowy w gospodarkę i turystykę naszego województwa. Oba projekty pokazują, w jaki sposób dziedzictwo mieszkańców Gór Świętokrzyskich możemy wykorzystać, poprzez zaproponowanie ciekawej oferty, która przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które będzie realizowane na terytorium pięciu gmin i wiąże się z ogromną współpracą, zaufaniem wszystkich podmiotów, partnerów, gmin, ludzi tam mieszkających czy środowisk biznesowych. Wierzę, że Państwo nas nie zawiedziecie, a przyczynicie się do pozyskania korzyści gospodarczych i promocyjnych dla naszego regionu – mówił na uroczystości podpisania umów marszałek Adam Jarubas.

Projekt zakłada stworzenie szlaku kulturowego opartego na dziedzictwie kulturowym i historycznym rejonu Gór Świętokrzyskich, którego ważnym punktem oddziałującym na cały obszar byli Benedyktyni - założyciele opactwa w Świętym Krzyżu.

- Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie historia tworzona przez ludzi z lokalnych społeczności tak bardzo stopiłaby się z bogactwem natury, dziedzictwo kulturowe z dziedzictwem przyrodniczym, sacrum chrześcijańskie z miejscową tradycją, pobożność z lokalnym folklorem, historia z mitem, ludowym podaniem i baśnią - argumentują beneficjenci.

W ramach Szlaku Benedyktyńskiego planowana jest m.in. rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie, stworzenie galerii produktów lokalnych w Łagowie, utworzenie regionalnego Ośrodka Dokumentacji Historii. Rozbudowana zostanie także Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej o kolejne stanowiska rzemieślnicze związane z obszarem Gór Świętokrzyskich epoki średniowiecza. Na potrzeby utworzenia Regionalnego Ośrodka Dokumentacji Historii przebudowany zostanie budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie oraz piętro budynku po Szkole Podstawowej w Bostowie.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ