reklama

Czytelniczy konkurs na zachętę

SP Adamów

Brody

Czytelniczy konkurs na zachętę

SP Adamów

 

Rozpoczęli nowy rok wprowadzeniem nowej inicjatywy - Gminnego Konkursu Czytelniczego, by propagować czytelnictwo wśród najmłodszych.

W dzisiejszych czasach, kiedy dzieci mają dostęp do przeróżnych multimediów, obserwuje się coraz większy spadek zainteresowania książką. Czytelnictwo wśród młodych ludzi ma więc propagować I Gminny Konkurs Czytelniczy "Kornelek", skierowany do uczniów klas IV - VII, zorganizowany przez Krystynę Kwiecień i Katarzynę Wlazłowska z SP w Adamowie.

Odbył się 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Adamowie, a zainaugurowała go dyrektor placówki, Teresa Szymczak, pięknymi słowami Kornela Makuszyńskiego: "Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy...". Uczniowie, startujący w rywalizacji, mieli za zadanie przeczytać wcześniej dwie książki: "Szatana z siódmej klasy" i "Pannę z mokrą głową" autorstwa Kornela Makuszyńskiego, by zdać test wiedzy z treści przeczytanych pozycji. Druga część konkursu polegała na przedstawieniu za pomocą pantomimy scenki, z wybranej lektury.

Jury miało nie lada orzech do zgryzienia przy wyborze laureatów i po długiej debacie orzekło, że pierwsze miejsce przypada w udziale Klaudii Klepacz i Kalinie Rączce z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krynkach, drugie Julii Kubik i Anicie Mokrzańskiej ze Szkoły Podstawowej w Adamowie, a trzecie Aleksandrze Stępniewskiej i Aleksandrze Wronie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie. Przyznano też wyróżnienia dla Kamili Stopy i Bartosza Szymańskiego ze Szkoły Podstawowej w Brodach oraz Julii Sieroń i Mikołaja Pasieki z Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody, Dorota Grudnicka – Glina wręczyła narody laureatom i pogratulowała im pasji czytelniczych. Pochwaliła także ideę konkursu oraz dodała, że z niecierpliwością czeka na jego kolejne edycje.

(K.K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ