Oświatowa infrastruktura oddana

Pawłów

Wieści z gmin

Oświatowa infrastruktura oddana

Pawłów

 

Na uroczystość przybyli najważniejsi politycy w województwie. 

Do użytku oddano nowo wybudowane zaplecze kuchenne w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Pawłowie, będące jednym z trzech etapów projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Na uroczystość - 9 stycznia br. przybyła wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek i marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, obecny był także senator RP Krzysztof Słoń, władze gminy Pawłów, radni, ks. proboszcz Jan Seta, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Wójt gminy Marek Wojtas przypomniał, że budynek szkoły powstał w 1964 r., wymagał gruntownego remontu, więc w 2013 r. szkołę rozbudowano, a teraz ma nową stołówkę, miejsce wydawania posiłków.

- Całe zaplecze kuchenne zostało przebudowane, powstały nowe ciągi technologiczne, wszystko na miarę XXI wieku. Wielu dzisiejszych naszych gości aktywnie wspierało naszą inwestycję. W imieniu uczniów, nauczycieli i własnym dziękuję wszystkim osobom, które wsparły to przedsięwzięcie. Szczególnie gorąco dziękuję marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi za stworzenie mechanizmów, które pozwalają na wspieranie inwestycji oświatowych ze środków unijnych. Takie możliwości funkcjonują tylko w naszym województwie - mówił wójt Marek Wojtas, podkreślając, że edukacja była zawsze priorytetem gminy, a w ostatnich latach wyremontowano wszystkie obiekty szkolne.

Rozbudowa szkoły w Pawłowie jest częścią dużego projektu pod nazwą „Efektywność kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmacnianie infrastruktury edukacyjnej”. W jego ramach rozbudowane zostaną szkoły podstawowe w Szerzawach, Chylicach i Pawłowie, dla których zakupione będą nowoczesne zaplecza informatyczne, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne. Zamierzenia zostały wstępnie ocenione na 3,4 mln zł, a Gmina uzyskała na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jedną z większych kwot dofinansowania w całym województwie. W tym roku zostanie ukończona jeszcze hala sportowa, która będzie największą w powiecie, a w dalszych planach jest wykonanie boisk sportowych.

Na tę szczególną uroczystość przygotowano program artystyczny. Inscenizację pt. „Kuchnia sercem domu” przygotowały: Edyta Turek, Agnieszka Zięba, Bożena Sławek, a wśród występujących uczniów byli m.in.: Maciej Zięba, Wiktoria Maciąg, Michał Stanecki, Patrycja Lipa i Kacper Zięba. Za piękny występ podziękował młodzieży dyrektor PSP imienia Jana Pawła II w Pawłowie, Wiktor Cieśla, a nową stołówkę poświęcił proboszcz parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela, ksiądz Jan Seta.

- Jeżdżę wiele po województwie i gminę Pawłów odbieram jako prawdziwy wzór inwestycji w edukację. Ten wasz priorytet, praca na rzecz młodego człowieka, ma głęboki sens. Możecie być absolutnie dumni. O tym, jak wspaniała jest młodzież, mogliśmy się przekonać, obserwując wasz występ. Za to, co robicie na co dzień, gratuluję serdecznie i cieszę się, że samorząd województwa ma tutaj swój udział w obiektach, które powstają. One jednak by nie powstały, gdyby nie ta inicjatywa oddolna, która od was płynie - powiedział podczas spotkania marszałek Adam Jarubas..

żródło: Sejmik Kielce

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ