Rok inwestycji

W numerze

Rok inwestycji

Nowy minister inwestycji i rozwoju, Jerzy Kwieciński, zapowiedział, że "rok 2018 będzie rokiem inwestycji", a "pakiet dla miast średnich świetnie się w to wpisuje". Stało się to przy okazji podpisywania umów o wartości ponad 50 mln zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Można się zgodzić z opinią wypływającą z rządu, że to od samorządów w znaczącym stopniu zależy tempo rozwoju naszego kraju, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Absorpcja funduszy europejskich to szansa na istotne powiększenie lokalnych budżetów o dochody, które można spożytkować na realizację ważnych, a może i strategicznych inwestycji.

Przed miesiącem media przekazały informację o ponad 20 mln zł pozyskanych przez Starachowice na rewitalizację miasta. Jednocześnie złożony został wniosek, który przewiduje pozyskanie jeszcze większej kwoty na inwestycje związane z komunikacją publiczną, drogami i infrastrukturą. Pozwoli to na przywrócenie świetności miejscom zaniedbanym oraz na stworzenie rozwiązań niezbędnych dla sprawnego poruszania się po mieście.

Są jednak problemy, których nie da się rozwiązać za pomocą lokalnych pieniędzy, nawet powiększonych o środki unijne. Chodzi m.in. o duże inwestycje infrastrukturalne, komunikacyjne. Głównym źródłem zatrudnienia w mieście (aktualnie również powodem niskiego bezrobocia) jest dynamicznie działający przemysł. Działalność w tym zakresie wymaga dostaw materiałów, towarów oraz wysyłki produktów. Konieczna jest zatem sprawna logistyka transportowa. Tymczasem wokół Starachowic nie ma żadnych obwodnic ani dróg szybkiego ruchu, a ciężki ruch kołowy zapycha lokalne drogi w centrum miasta, powodując dodatkowe obciążenia w stosunku do ulic, zatłoczonych – w szczytowych momentach – m.in. przez pojazdy pracowników miejscowych zakładów pracy. Rozwiązaniem może być transport kolejowy. W tym względzie ma być utworzony terminal przeładunkowy przy stacji Starachowice Wschodnie. Choć niektórzy zastanawiają się, czy lokalizacja takiego przedsięwzięcia w środku miasta jest dobrym pomysłem, to jednak należy to uznać za jakieś przysłowiowe "światełko w tunelu" i pierwszy krok w dobrym kierunku.

Być może potrzebny jest donośniejszy głos samorządowy i lepsze motywowanie świętokrzyskich parlamentarzystów, aby skuteczniej zabiegali o rozwój Starachowic. Potrzeby są ogromne, a nowy premier wyraża chęć i entuzjazm do inwestowania w Polskę, również (a może szczególnie) tę Polskę lokalną. Wspólnymi siłami zabiegajmy zatem o Starachowice, pomimo - a może przede wszystkim – że to rok wyborczy.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ