Nasz człowiek dowodzi w Świętokrzyskiem

W numerze

Nasz człowiek dowodzi w Świętokrzyskiem

Dowódcą 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej został pułkownik Artur Barański. Pochodzi z Krynek.

Płk Artur Barański od początku uczestniczył w szkoleniu i powoływaniu do służby ponad 3 tys. żołnierzy podkarpackiej brygady, utworzonej w pierwszym etapie formowania WOT. Był szefem Sekcji Operacyjnej w 17 Brygadzie Zmechanizowanej i szefem Sztabu 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od 15 stycznia br. objął obowiązki dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, która stacjonuje na kieleckiej Bukówce. Wchodzące w skład brygady bataliony będą zlokalizowane w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Płk. Artur Barański urodził się w pobliskich Krynkach, ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. W swojej zawodowej karierze brał udział w ćwiczeniach na terenie państw bałtyckich w ramach operacji wsparcia wschodniej flanki NATO. Służył także w misjach zagranicznych: w Afganistanie i Iraku.

Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach (po jednej w każdym województwie, a w Mazowieckiem będzie powołane dwie).

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ