reklama

Czas egzaminów

W starachowickich technikach

W numerze

Czas egzaminów

W starachowickich technikach

 

Ogólnopolskie egzaminy zawodowe odbywają się corocznie w styczniu. Stanęli przed nimi nasi uczniowie. 

Do zawodowego sprawdzianu, który jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie, przystąpili w ubiegłym tygodniu uczniowie klas III i IV szkół zawodowych i techników. Egzamin składał się z części pisemnej i części praktycznej. Musieli zaliczyć test składający się 40 pytań zamkniętych i test polegający na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania zawartego w arkuszu u ‎‎egzaminacyjnym.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie rozpoczęły się w środę, 10 stycznia, wtedy uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, 2 i 3 w Starachowicach przystąpili do etapu praktycznego. Natomiast następnego dnia (11 stycznia) odbyła się część pisemna sprawdzianu.

- Część praktyczna była dosyć ciężka, ponieważ pierwszy raz spotkaliśmy się z taką formą zadań. Natomiast część teoretyczna nie wymagała wielkich umiejętności, głównie liczenia, bo były pytania o umowy i faktury, czego się uczyliśmy - powiedzieli GAZECIE uczniowie Technikum nr 2 kształcący się w zawodzie technik - spedytor.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ