reklama

I LO w gronie najlepszych

Ranking "Perspektyw"

Na okładce

I LO w gronie najlepszych

Ranking "Perspektyw"

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych organizuje od lat miesięcznik "Perspektywy". W tegorocznej edycji, w gronie najlepszych 500 szkół tego szczebla w Polsce, jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Starachowicach.

Kryteria brane pod uwagę w rankingu, to sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, w przypadku liceów uwzględnione zostały również osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a przy technikach – wyniki egzaminu zawodowego. Oceniono 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Miło nam poinformować, że w tegorocznym rankingu "Perspektyw", I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Starachowicach zajęło 6. miejsce województwie świętokrzyskim i 323 w Polsce.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ