reklama

Komisje konkursowe powołane

Informacje sportowe

Komisje konkursowe powołane

O przyznaniu stowarzyszeniom i organizacjom funduszy w ramach Otwartych Konkursów Ofert decydować będą komisje, pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Jerzego Miśkiewicza oraz kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Włodzimierza Jedynaka.

Termin składania ofert przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego upłynął 298 grudnia ub. r.. Teraz komisje będą oceniały wnioski i na podstawie procentowej oceny przyznają konkretne sumy pieniędzy. Oferty rozpatrzone zostaną już w styczniu, bowiem komisje mają na to miesiąc od daty zakończenia naboru.

Prezydent Marek Materek powołał już składy komisji, które decydować będą o przyznaniu środków na zadania z zakresu: kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

O przyznaniu wsparcia dla klubów sportowych decydować będzie sześcioosobowa komisja, której przewodniczącym został zastępca prezydenta Jerzy Miśkiewicz. Skład komisji uzupełnia pracownik Urzędu Miejskiego Leszek Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krystian Sadza oraz trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych: Piotr Adamus, Paweł Kosterna i Tadeusz Zieliński.

Oferty na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oceni komisja pod przewodnictwem kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Promocji Włodzimierza Jedynak, a w jej składzie znaleźli się pracownik Urzędu Miejskiego Wojciech Jędrasik, pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Charemska oraz Małgorzata Szmiłyk i Sylwia Misztak, które reprezentują organizacje pozarządowe.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ