reklama

Zarząd Powiatu w pełnej obsadzie

W numerze

Zarząd Powiatu w pełnej obsadzie

Dyrektor Biura posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca została nowym nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu Starachowickiego.

Radni przyjęli rezygnację Doroty Nowakowskiej - Boskiej (PiS) z funkcji nieetatowego członka Zarządu Powiatu, a na sesji 28 grudnia starosta Danuta Krępa zarekomendowała na to stanowisko Małgorzatę Pruś, która pełni funkcję dyrektora Biura Poselskiego Krzysztofa Lipca.

- Małgorzata Pruś posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu. Ma licencjat z administracji publicznej, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyła podczas studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu audytu, nadzoru i kontroli w administracji publicznej. Obecnie kontynuuje podyplomowe studia menadżerskie MBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Pracowała w: Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Komedzie Powiatowej Policji w Starachowicach, pełniła też funkcję sekretarza miasta Starachowice. Ponadto jest członkiem Rady Programowej TVP oddział w Kielcach – powiedziała starosta Danuta Krępa.

Radni wybierają nieetatowego członka Zarządu Powiatu większością głosów, podczas tajnego głosowania. Wzięło w nim udział 18 radnych, dziesięciu głosowało za, przeciw było ośmiu. Troje radnych: Bożena Wrona, Beata Stąpor, Włodzimierz Łańcuchowski nie wzięło udziału w głosowaniu, wcześniej opuszczając obrady Rady Powiatu. Decyzją Rady, Małgorzata Pruś została więc nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu. Jest to - dodajmy - funkcja społeczna.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ