reklama

Finansowe wsparcie

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: "Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie".

Konkurs dedykowany był Obszarom Strategicznej Interwencji - miastom tracącym funkcje społeczno – gospodarcze. Dotyczy to miast północy regionu: Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska - Kamiennej, do których trafi prawie 5 milionów złotych na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przeznaczone będą na kontrakty socjalne, kursy i szkolenia oraz na aktywizację zawodową.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ