reklama

Trzykrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów

ZSZ nr 1

W numerze

Trzykrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów

ZSZ nr 1

 

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wręczono dyplomy Prezesa Rady Ministrów, stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2017/2018.

Po raz trzeci wśród najlepszych znalazł się uczeń klasy 4b Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, Michał Mirkiewicz, kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Interesuje się turystyką i kulturą innych krajów. Wybór tego kierunku był nieprzypadkowy, gdyż - jak sam podkreśla - wiąże z tym zawodem swoją przyszłość.

Akty przyznania stypendiów, w imieniu prezesa Rady Ministrów wręczyli: wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik.

W uroczystości wzięli udział również dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice uczniów oraz inni zaproszeni goście. Kurator i wojewoda pogratulowali wybitnych osiągnięć edukacyjnych i życzyli najlepszym uczniom dalszych sukcesów. Wydarzenie uświetnił występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ