reklama

Leczenia sercowo - naczyniowe w centrum uwagi radnych

Sesja Rady Powiatu

 

Radni przyjęli stanowisko dotyczące leczenia kardiologicznego mieszkańców powiatu starachowickiego.

"Zaniepokojenie ograniczeniem dostępności pacjentów z terenu powiatu do świadczeń medycznych w obszarze leczenia kardiologicznego i naczyniowego" - stało się asumptem do wypracowania stanowiska radnych powiatu.

Przypomnijmy, działające do niedawna w Starachowicach Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca nie dostały kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia, który umożliwiłby im dalsze funkcjonowanie w naszym powiecie. Pacjentów musi przejąć Oddział Kardiologiczny w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej. Jak podkreślał radny Marian Mróz oraz wypowiadający się w imieniu działającego w Starachowicach stowarzyszenia Eko Serca, Marian Gęborek, oddział szpitalny nie jest w stanie leczyć wszystkich pacjentów z problemami serca w naszym powiecie. Zwrócili też uwagę na zachorowalność na choroby serca oraz śmiertelność z powodów kardiologicznych. O zaproszenie na sesję osób decyzyjnych apelował natomiast radny Mirosław Wojciechowski.

Rada Powiatu w swoim stanowisku zapisała więc, że ograniczenie dostępności do świadczeń z powodu zaprzestania działalności PAKS "zmusza pacjentów potrzebujących pilnej opieki lekarskiej, do wielogodzinnego oczekiwania na przyjęcie do Oddziału Kardiologicznego PZOZ w Starachowicach, czy szukania lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej w miejscowościach oddalonych o 60, a nawet 100 km od miejsca zamieszkania pacjenta".

Radny Cezary Berak zwrócił jednak uwagę na fakt, że jest to kolejne głosowanie nad uchwałą w sprawie leczenia kardiologicznego. Zadał również pytanie: co dalej?

- Zarząd musi przejąć inicjatywę - mówił Cezary Berak - i szukać możliwości.

W przyjętym jednogłośnie stanowisku, Rada Powiatu zobowiązała Zarząd do podjęcia działań dla poprawy dostępności pacjentów do leczenia schorzeń sercowo - naczyniowych poprzez zwiększenie Szpitalowi Powiatowemu finansowania świadczeń medycznych w zakresie kardiologii, a także zakontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ