reklama

Starachowiczanie w wojewódzkiej radzie

Powołania do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Prześladowanych z Powodów Politycznych, wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła 20 grudnia br. w Urzędzie Wojewódzkim.

W skład Rady, której przewodniczy starachowiczanin, Paweł Perchel, weszli także: Waldemar Bartosz (Jędrzejów), Edward Dudek (Starachowice), Marian Lasek (Chybice), Helena Obara (Końskie), Władysław Rutkiewicz (Kielce) i Jerzy Stopa (Skarżysko). Nie zabrakło świątecznych życzeń, mówiono o planach i zgłaszano uwagi na temat przyszłej działalności Rady, a po zakończeniu posiedzenia, wszyscy, dzięki zorganizowaniu przez panią wojewodę transportu, pojechali do Warszawy na spotkanie i opłatek zorganizowany przez Urząd ds. Kombatantów. Artystycznym podsumowaniem był koncert Jana Pietrzaka, wspólna wigilia i życzenia.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ