reklama

Więcej kasy na sport

Kluby dostaną...

 

Blisko 20 tysięcy złotych więcej przeznaczony w nowym roku Gmina Starachowice na propagowanie kultury fizycznej i sportu w klubach i stowarzyszeniach. Ogólna kwota na ten cel to 286.840 złotych. 

Termin składania wniosków upływa ostatecznie jutro (28 grudnia). Kluby sportowe i stowarzyszenia w ramach Otwartych Konkursów Ofert otrzymają rekordową pulę do podziału. Największa kwota, bo aż 160.000 złotych, przeznaczone będzie na "prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz ich udział w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym i ogólnopolskim". W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to o 10 tys. złotych więcej.

Na "prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz ich udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym", gmina przeznaczyła 102.000 złotych, czyli o 5 tysięcy złotych więcej niż przed rokiem. Natomiast 18 tysięcy złotych (w 2017 roku było 15 tys. złotych) wydane będzie na "organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim, wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto".

Stowarzyszenia będą też mogły ubiegać się o środki na "upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla osób niezrzeszonych w klubach sportowych". Z tej puli będą mogły skorzystać jedynie osoby niezrzeszone w klubach. Gmina na ten cel przeznaczyła 6.840 złotych.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ