reklama

Odśnieżanie chodników obowiązkiem

Gmina Wąchock przypomina, że obowiązek sprzątania błota, śniegu oraz lodu z chodników wzdłuż posesji mają: współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządzający nieruchomością lub ją użytkujący.

Obowiązki te wynikają z Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ogólnych reguł Kodeksu cywilnego. Co trzeba sprzątać???

Jeśli jesteś właścicielem, to wówczas masz obowiązek usuwać z chodników przed swoim domem wszelkie zanieczyszczenia oraz śmieci, a także błoto, śnieg i lód. Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Oznacza to, że skoro spadł śnieg, to trzeba odśnieżyć chodnik, aby umożliwić ludziom bezpieczne przejście. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika (od strony drogi) – tak, aby nie przeszkadzał przechodniom. Nie wolno go zgarniać na jezdnię! Oblodzone chodniki powinno się posypać solą i piaskiem.

Pamiętaj: niebezpieczne dla przechodniów mogą być także zwisające z dachów sople lodu. Trzeba je zbijać, aby nie stanowiły zagrożenia.

Do obowiązków właściciela posesji nie należy sprzątanie oraz odśnieżanie dróg, przystanków autobusowych oraz sprzątanie chodnika, jeśli między granicą posesji a tym chodnikiem znajduje się trawnik czy pas miejskiej zieleni (sprzątanie takiego chodnika wówczas należy do zarządcy drogi).

UWAGA

W wypadku incydentu, np. złamania nogi przez przechodnia na oblodzonym chodniku, odpowiedzialność za to ponosi właściciel posesji, na którym spoczywa obowiązek uprzątania danego odcinka. A więc jeśli nie zadbałeś o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął, może, oprócz odszkodowania, zażądać od ciebie zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ