reklama

Inwestycje na drogach

Wąchock

Inwestycje na drogach

W ostatnich tygodniach w gminie Wąchock zrealizowano kolejne inwestycje drogowe. Kładąc nawierzchnię asfaltową na ul. Górnej poprawiono komunikację pomiędzy drogą krajową a drogą powiatową w Ratajach i rozwiązano jednocześnie wieloletnie postulaty mieszkańców. Również w Ratajach położona została nawierzchnia asfaltowa na dwóch ulicach osiedlowych.

W listopadzie rozpoczęto remont na ul. Górnej w Wąchocku. Zakres robót obejmował budowę 847 mb nawierzchni asfaltowej, poboczy i zjazdów indywidualnych do zabudowań z kruszywa (1133 m kw.), odmulenie oraz wyprofilowanie istniejących rowów i przepustów. Koszt wykonania robót wyniósł 341 803,47 zł, wykonawcą jest firma Budromost. Dodatkowe 11 931 zł wyniósł koszt wyasfaltowania dwóch mijanek przy starym odcinku asfaltowym ul. Górnej.

Jednocześnie trwają prace na drogach osiedlowych w sołectwie Rataje. W ramach robót przebudowane zostaną dwa odcinki o długości ok. 0,4 km. Firma Aglet z Warszawy, w ramach realizacji zamówienia, przygotuje teren pod nawierzchnię, wykona jezdnię o powierzchni 839 m kw., pobocza i zjazdy o łącznej pow. 414 m kw.oraz kanały ściekowe przy jezdni. Również odmulone i wyprofilowane zostaną istniejące rowy. Ze względu na podłoże i problemy z odwodnieniem, korpusy drogi prace zostaną zakończone w styczniu 2018 r.

Warto zauważyć, że pierwotnie planowane do realizacji odcinki dróg na ul. Słonecznej, Polnej i Strażackiej nie zostały zrealizowane z przyczyn formalnych. W przypadku ulic Słonecznej i Polnej nie zostały sfinalizowane sprawy własnościowe, w przypadku ul. Strażackiej terminy zostały wydłużone ze względu na konieczność uzyskania decyzji konserwatorskiej.

Ponadto w roku bieżącym do objęcia dofinansowaniem został zakwalifikowany wniosek na remont ul. Nadrzecznej w Wąchocku. Koszt realizacji zadania to ok. 2 mln zł. 50% środków na realizację zadania pochodzić będzie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Mając na względzie powyższe, będziemy czynić starania, aby w przypadku korzystnego finansowo rozstrzygnięcia przetargu na Nadrzecznej ewentualnie zaoszczędzone środki przeznaczyć na prace drogowe w tych miejscach gdzie wysiłki i wola mieszkańców pozwolą na szybkie uregulowanie spraw własnościowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ