reklama

Usunięto 150 ton odpadów azbestowych

W bieżącym roku zutylizowano z 73 posesji na terenie gminy pokrycia dachowe zawierające azbest. Działanie to realizowano w ramach Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody na lata 2015 - 2032. Całkowity koszt realizacji programu w 2017 roku wyniósł 40,5 tys. zł.

Na kwotę dotacji składają się środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w wysokości 14.175,00 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20.250,20 zł. Z początkiem 2018 r. ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresie zabezpieczenia, zbierania, transport oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Brody.

m.p

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ