reklama

III LO będzie nadal!

W numerze

III LO będzie nadal!

Prezydent Marek Materek ma pomysł na siedzibę Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej i zagrożenia bytu dla III Liceum Ogólnokształcącego już nie ma. Szkoła zamierza w nowym roku zwiększyć nabór.

Problem załatwiono na spotkaniu z udziałem prezydenta. Chodziło bowiem o to, by gmina przekazała na rzecz Ośrodka nowy budynek, rezygnując z planów przeniesienia go do obiektu, gdzie mieści się III LO. Uczestniczył w nim prezydent, starosta Danuta Krępa, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, członkowie Zarządu Powiatu oraz radni: Dariusz Dąbrowski, Aldona Adamczyk i Cezary Berak.

- Już dwa lata temu mówiłem, że w budynku przy ul. Żeromskiego będziemy wypowiadać umowę, aby powstał tam żłobek lub przedszkole. Jednocześnie informowałem, że będziemy mieli budynki po gimnazjach i jesteśmy otwarci na rozmowy - przyznał prezydent Starachowic Marek Materek.

Propozycja prezydenta spotkała się z aplauzem uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów III LO. Jedynym niezadowolonym wydawał się być dyrektor ośrodka Mirosław Opozda. Stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozważenie możliwości pozostania jednostki w bieżącej lokalizacji, ponieważ pomieszczenia są doskonale przystosowane do prowadzenia działalności ośrodka. Jednak prezydent Marek Materek jednoznacznie stwierdził, że takiego rozwiązania nie przewiduje i nawet nie będzie się nad nim zastanawiał.

Nauczyciele III LO wykorzystali jeszcze okazję i zaapelowali do starosty Danuty Krępy o umożliwienie zwiększenia naboru w nowym roku szkolnym. W odpowiedzi usłyszeli, że jeśli będzie na tyle chętnych, aby utworzyć dwie klasy, to takie rozwiązanie jest możliwe.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ