reklama

"Sakiewki Zbója Madeja" rozdane

Uczniowie z Rudy nagrodzeni

W numerze

"Sakiewki Zbója Madeja" rozdane

Uczniowie z Rudy nagrodzeni

Program stypendialny prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie, Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie I Fundację The Quo Vadis - Gavell Family Foundation ma na celu wspieranie uczniów klas siódmych oraz gimnazjów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i są zaangażowani w działalność społeczną. Kolejni laureaci są!

W trwającym roku szkolnym program realizował Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzie, a koordynowała go Beata Kryzińska - pedagog szkolny. Od czerwca do sierpnia br. pozyskała od sponsorów 5330 zł, a podwoiła tę kwotę Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie. Sponsorami stypendiów w tym roku byli: Samorząd Gminy Brody, Agnieszka i Mirosław Złotorowiczowie – Arena Bis w Lubieni, Bank Spółdzielczy w Starachowicach, Artur Śliwa i Wiesław Zawłocki – Firma „Spec” w Starachowicach, Małgorzata Klepacz - sołtys w Stawie Kunowskim, Grażyna Parafińczuk i Lidia Litwinek - stacja paliw w Brodach, Beata Kryzińska – pedagog szkolny w Rudzie oraz nauczycielki w tej szkole: Anna Rafalska – Łodej, Maria Cząstka i Marzena Adamus.

Komisja stypendialna przyznała wsparcie uczniom szkoły w Rudzie, którzy m.in. uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 na koniec poprzedniego roku szkolnego: Annie Jóźwik kl. III a, Rozalii Bernat kl. III a, Wiktorii Białeckiej kl. III c, Aleksandrze Kalisz kl. III c, Małgorzacie Filipowskiej kl. III b i Bartoszowi Sobeckiemu kl. II b. Umożliwią im spełnianie marzeń, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności.

Stypendyści i nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie finansowe.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ