reklama

STARACHOWICE – są powody do dumy

Trafne decyzje i przemyślane inwestycje gwarantują spełnienie oczekiwań mieszkańców.

Remonty dróg, poprawa estetyki miasta, skuteczne pozyskiwanie środków unijnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, zmiana wizerunku miasta, a przede wszystkim dziesiątki dokumentów, koncepcji i projektów, które pozwolą na realizację kolejnych oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Po trzech latach urzędowania prezydenta Marka Materka, Starachowice postrzegane są jako silny ośrodek przemysłowy, który dynamicznie się rozwija, korzysta z nieszablonowych rozwiązań i skutecznie pozyskuje fundusze unijne. Dziś Starachowice to miasto dialogu, porozumienia, perspektyw i możliwości.

Infrastruktura drogowa

Starachowice nadrabiają wieloletnie zaległości w zakresie remontów i budowy dróg. W ciągu minionych trzech lat nowe nawierzchnie zyskały ulice: Polna, Przeskok, Zaułek, Południowa, mjr. Nurta, Moniuszki, Miodowa, Smugowa, Parcelowa, Mieszała, Jagodowa, Piaskowa, droga między garażami w rejonie ulic Majówka, 8 Maja i Lipowa, porucz. Robota.

- Na najważniejsze remonty udało się pozyskać środki zewnętrzne. Obecnie Gmina we współpracy z samorządem województwa i powiatu realizuje budowę nowej drogi między ul. Batalionów Chłopskich a ul. Iglastą z budową dwóch rond u zbiegu ulic Szkolnej i Iglastej, oraz Batalionów Chłopskich i Radomskiej. - informuje prezydent miasta Marek Materek. - Po latach oczekiwań, dzięki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wyremontowana została ul. Kielecka. W 2019 roku wykonana zostanie nowa droga między ul. Kielecką a ul. Nowowiejską. Ruch będzie odbywał się w obydwu kierunkach, powstanie także ścieżka rowerowa. Przygotowane zostały również dokumenty na przebudowę i remonty ulic: Kościelna, Słoneczna, Gruntowa (połączenie pomiędzy Kościelną a Górną), Staropolska, Fryderyka Lempe, Jana Pawła II, Na Szlakowisku, Graniczna, Kilińskiego, Spadowa, Osiedlowa i wiele innych.

Gmina wspólnie z Powiatem Starachowickim, jak informuje prezydent, zamierza rozwiązać problem komunikacyjny Starachowic Dolnych, poprzez budowę wiaduktu nad torami kolejowymi. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2020. Zgodnie z zapowiedziami włodarza miasta, powstanie również północno - zachodnia obwodnica Starachowic. Realizacja inwestycji coraz bliżej: wykonano koncepcję, przeprowadzono konsultacje, wydana została decyzja środowiskowa. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej.

Modelowa Rewitalizacja Miasta - Starachowice OD nowa

Starachowice są jednym z 20 miast w Polsce i jedynym miastem w województwie świętokrzyskim, które wygrało prestiżowy konkurs Ministerstwa Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja Miast. Projekt "Starachowice OD nowa" jest obecnie doceniany w całej Polsce oraz poza granicami naszego kraju i stanowi wzór dla innych samorządów do prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Wartość projektu to 2 805 380.00 zł, są to środki, które umożliwiły przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025 oraz dokumentacji technicznych i budowlanych, ekspertyz, audytów, koncepcji, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji oraz powstałe w wyniku realizacji projektu "Starachowice OD nowa" dokumenty planistyczne, umożliwiły Gminie złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na zagospodarowanie otoczenia zbiornika Lubianka, zagospodarowanie północnej linii brzegowej zbiornika Pasternik, modernizację Pałacyku i zagospodarowanie jego otoczenia, zagospodarowanie Starachowic Dolnych, remonty budynków na os. Wzgórze, remont SCK i jego otoczenia, jak również zagospodarowanie Parku Miejskiego. Projekt będzie realizowany przez najbliższych kilka lat i pochłonie ok 40 mln zł.

Równie ważne w Modelowej Rewitalizacji są działania społeczne. Dzięki wsparciu projektu "Starachowice OD nowa" Gmina pozyskała środki na powstanie Świetlicy Środowiskowej "Sukces" działającej w Starachowickim Centrum Kultury, a także na utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w galerii Skałka. Starachowice to również jedyny samorząd w Polsce, który dzięki modelowej rewitalizacji otrzymał środki z programu Erasmus+ i obecnie młodzi starachowiczanie pracują nad strategią dla młodzieży. Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji utworzona została Spółdzielnia Socjalna Starachowiczanka, która zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Z troską o seniorów

Jednym z priorytetów obecnej kadencji prezydenta jest dbałość i troska o potrzeby seniorów. W mieście utworzono Centrum Aktywności Senioralnej Manhattan w Galerii Skałka, gdzie funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Ponadto w Centrum Aktywności Senioralnej swoje siedziby mają Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora i Rada Seniorów. Z inicjatywy prezydenta wprowadzono Starachowicką Kartę Seniora 60+, gwarantującą dostęp do ulg i zniżek w wielu instytucjach i firmach na terenie miasta i kraju. Jako pierwszy samorząd w regionie Starachowice wprowadziły pilotażowy program tele - opieki dla seniorów. Najnowszą inicjatywą, wspieraną przez prezydenta, jest kawiarenka internetowa "e-Seniorek".

Wizytówki miasta zmieniają oblicze

Najważniejsze dla mieszkańców "wizytówki miasta" zmieniają swoje oblicze. Zmiany widoczne są przy zbiorniku "Pasternik", który został odpowiednio wyeksponowany, pojawiły się przy nim nowe ławki i chodnik.

Zmienił się również zbiornik Piachy, dzięki inwestycjom w drobną infrastrukturę rekreacyjną zbiornik zyskał na atrakcyjności i stał się częściej odwiedzanym kąpieliskiem.

Nowe oblicze zyskał także obszar "Szlakowiska". Odsłonięcie i podświetlenie hałdy, oświetlenie terenu, zabytkowa kadź służąca przed laty do wywożenia szlaki a dziś ustawiona pod hałdą, ławo-stoły i grille, nowe ławki i kosze na śmieci, a także siłownia plenerowa, sprawiają, że miejsce to nabrało zupełnie nowego charakteru.

Starachowicka Strefa Rodziny pod Skałkami przy Alei Armii Krajowej także zyskała na atrakcyjności: plac zabaw, street workout, doposażona siłownia plenerowa, pergole, bezpłatne dmuchańce dostępne dla dzieci sprawiają, że jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc.

Polityka mieszkaniowa

Zmiany nastąpiły także w zakresie polityki mieszkaniowej. Z inicjatywy prezydenta Marka Materka, Rada Miejska zmieniła zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Do niedawna można było je nabyć za 1% wartości, obecnie trzeba być najemcą przez co najmniej 10 lat, by nabyć lokal za 50% wartości rynkowej.

Zakończono budowę budynku socjalnego przy ul. Ostrowieckiej. Przygotowano dokumentację do budowy nowego budynku przy ul. Kościelnej. Budynek wybuduje Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w ramach rządowego programu Mieszkanie+. Wprowadzono w Gminie program odpracowywania zaległości czynszowych. Zadłużeni najemcy, którzy nie posiadają stałych dochodów, mogą odpracować swoje długi pracując na rzecz miasta.

Eko Starachowice i transport miejski

Aby poprawić jakość komunikacji miejskiej i czystość powietrza w mieście, trwają prace nad wnioskiem o pozyskanie funduszy unijnych na zakup nowych autobusów spełniających normę Euro 6. W ramach projektu zaplanowano również budowę nowego warsztatu i myjni na bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji, elektronizację systemu MZK, wybudowanie wiat rowerowych, przebudowę Pasażu Staffa jako ciągu pieszo - rowerowego, budowę przedłużenia ulicy Batalionów Chłopskich do ul. Iglastej jak również budowę tzw. Nowej Moniuszki, na odcinku od ul. Kieleckiej do Nowowiejskiej.

- Planowana wartość projektu to ponad 33 mln zł - mówi prezydent Marek Materek. - Pozyskane środki pozwolą na zagospodarowanie placów w Dolnych Starachowicach i wierzbnickiego placu przy dworcu, co zdecydowanie poprawi komfort korzystania z komunikacji miejskiej.

Zielone i estetyczne miasto

Od początku kadencji prezydent Marek Materek prowadzi skuteczne działania na rzecz poprawy estetyki przestrzeni miejskiej oraz pielęgnacji zieleni. Montowane są pergole z kwiatami, wymieniane stare, zniszczone ławki i kosze na śmieci, na Rynku, który jeszcze do niedawna był wybetonowanym placem, pojawiły się donice z kwiatami i przybyło drzew. Dzięki współpracy z lokalnymi firmami wszystkie ronda w mieście zostały zagospodarowane i obsadzone roślinnością.

- Jest to jedynie początek zmian. Już wkrótce, dzięki pozyskanym środkom unijnym, zmieni się oblicze Parku Miejskiego - informuje włodarz miasta. - Gmina pozyskała również środki w wysokości 4 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zagospodarowanie zieleni miejskiej, dzięki czemu na terenie miasta pojawią m.in. nowe nasadzenia krzewów, łąki kwietne, chodniki i ławki.

Urząd przyjazny dla mieszkańców

Z inicjatywy prezydenta utworzono nowy portal internetowy Urzędu Miejskiego i strony jednostek organizacyjnych Gminy. Wydatki Urzędu Miejskiego są w 100% jawne, dzięki wprowadzeniu Polityki Otwartości w Gminie Starachowice. Starachowice są pionierem w tym zakresie, a każdy mieszkaniec może sprawdzić na co urząd wydaje pieniądze.

Prezydent miasta jest również aktywny na portalach społecznościowych, gdzie starachowiczanie mogą bezpośrednio się z nim skontaktować. Działalność prezydenta na popularnym portalu Facebook śledzi ponad 17 500 osób. Dodatkową formą komunikacji dla mieszkańców jest bezpłatny system SMS.

By zwiększyć przejrzystość przy organizowaniu przetargów i zapytań ofertowych, jako pierwszy samorząd w regionie, Gmina Starachowice wprowadziła Platformę Zakupową. Pozwoliło to na zwiększenie konkurencji wśród firm składających oferty, a Gminie przynosi spore oszczędności. Platforma pozwala na składanie ofert bez pojawiania się w Urzędzie, ponieważ formalności załatwia się drogą elektroniczną.

Naprawmy Starachowice - to kolejna aplikacja, która umożliwia zgłaszanie usterek i interwencji przez 7 dni w tygodniu i 24 h na dobę. Zgłoszony problem przekazywany jest do jednostki lub osoby odpowiedzialnej za dane zadanie. W tym przypadku samorząd Starachowic był również pierwszym w regionie, który wprowadził taką aplikację.

Kultura i rozrywka

Prezydent Marek Materek do współpracy przy organizacji dużych imprez plenerowych zaprosił największych przedsiębiorców w mieście. Wydarzenia, które na stałe wpisały się w kalendarz miejskich imprez to: Dni Starachowic, festyn z okazji Dnia Dziecka, Sobótki Starachowickie, Sylwester pod Gwiazdami, Starachowicki Jarmark Bożonarodzeniowy i Starachowicki Kiermasz Wielkanocny. Nowym pomysłem jest Starachowicka Gala Disco Polo, która odbędzie się po raz pierwszy w wakacje 2018 roku.

Brak podwyżek i rekordowe wyniki spółek miejskich

Obecna kadencja samorządu to brak podwyżek cen pośrednio zależnych od miejskich spółek. Nieznacznie spadła cena ciepła, po raz pierwszy obniżono cenę za odprowadzanie ścieków. Nie wzrosły ceny biletów komunikacji miejskiej. Również czynsze w budynkach zarządzanych przez Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pozostają na niezmienionym poziomie.

Mimo braku podwyżek, spółki gminne notowały rekordowo wysokie wyniki finansowe, które z jednej strony są zasługą obniżenia wynagrodzeń dla kadry zarządzającej, a z drugiej strony wynikiem gospodarnej polityki nowych władz. Ponadto gminne spółki przez ostatnie 3 lata, z korzyścią dla mieszkańców, zdecydowanie zwiększyły zakres wykonywanych inwestycji i remontów.

Rosnący budżet Gminy

Z roku na rok Budżet Gminy Starachowice wrasta, mimo że podatki pozostają na niezmienionym poziomie. Z inicjatywy władz miasta obniżono podatek od środków transportowych.

Sytuacja finansowa Gminy jest stabilna co sprawia, że w kolejnych latach utrzymane zostanie wysokie tempo gminnych inwestycji. Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosiło 45 mln 342 tys. zł. Prognozowany poziom zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 43,5 mln zł.

Cmentarze komunalne

Gmina zakończyła I etap rozbudowy cmentarza komunalnego na Osiedlu Bugaj. Powstało Kolumbarium z ponad 400 miejscami a także 6 sektorów na 1178 grobów. Uruchomiona została strona internetowa e-cmentarze połączona z wirtualną wyszukiwarką grobów. Na prośbę mieszkańców wykonano nowe alejki na cmentarzu na Bugaju, podobne prace przewidziano na cmentarzu przy ul. Polnej.

Edukacja

W wyniku przyjętej przez Radę Miejską koncepcji wygaszania gimnazjów żaden nauczyciel nie stracił pracy w wyniku rządowej reformy systemu edukacji. Natomiast dzięki kolejnym inwestycjom poprawie ulegają warunki nauki w starachowickich placówkach oświatowych.

- Dzięki pozyskanym środkom unijnym, kompleksowej termomodernizacji poddano praktycznie wszystkie placówki oświatowe podległe Gminie Starachowice, szkoły podstawowe zyskują nowe pracownie informatyczne i matematyczno-przyrodnicze. - mówi prezydent Marek Materek. - Pozyskano również fundusze na wyposażenie kilku pracowni do edukacji ekologicznej, zakup tablic interaktywnych i doposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach. Zwiększono ilość oddziałów w Przedszkolach Miejskich oraz wysokość dofinansowania dla dzieci w żłobkach niepublicznych. Gmina aktywnie wspiera osoby, organizacje i podmioty prywatne tworzące nowe miejsca w żłobkach.

Inwestujemy w sport

Gmina od 3 lat inwestuje w obiekty sportowe. Przy Szkołach Podstawowych nr 12 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 4 wybudowano nowe kompleksy sportowe, natomiast przy Szkołach Podstawowych nr 1, 6 i 9 wkrótce powstaną bieżnie sportowe. Gmina pozyskała środki na remonty kilku sal gimnastycznych, a także zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej. Pozyskano fundusze na budowę boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej.

Na terenie miasta powstały siłownie plenerowe i dwa street workout parki. Ruszyła także oczekiwana od kilkunastu lat modernizacja Centrum Strzelectwa Sportowego.

Najważniejsi są mieszkańcy

Mieszkańcy aktywnie włączają się, a często inicjują zmiany zachodzące w mieście. Konsultacje społeczne, spotkania i debaty z mieszkańcami na stałe wpisały się w strategię zarządzania miastem.

- Chętnie korzystam ze wsparcia Rady Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Sportu i Starachowickiej Rady Seniorów - mówi prezydent Marek Materek. - Co roku realizowane są zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają także możliwość zgłaszania projektów w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Dla Wspólnot Mieszkaniowych stworzony został program Starachowickie Podwórka. Cieszy duże zainteresowanie i rosnąca ilość składanych wniosków i realizowanych społecznych inicjatyw.

Nowy wizerunek Starachowic

Po trzech latach urzędowania najmłodszego prezydenta miasta w Polsce, Starachowice są pokazywane jako wzór do naśladowania. Modelowa Rewitalizacja czy polityka senioralna to flagowe projekty, które są doceniane w Polsce i za granicą. Starachowice postrzegane są jako silny ośrodek przemysłowy, jako miasto, które dynamicznie się rozwija, korzysta z nieszablonowych rozwiązań i skutecznie pozyskuje fundusze unijne. Starachowice stały się miastem dialogu, porozumienia, perspektyw i możliwości.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ