reklama

Plan poprawy bezpieczeństwa pieszych

Mirzec

Plan poprawy bezpieczeństwa pieszych

Z inicjatywy władz powiatu oraz gościnności wójta gminy Mirzec, Mirosława Seweryna, 29 listopada br. odbyło się w mirzeckim Urzędzie Gminy spotkanie z potencjalnymi partnerami działającymi na terenie powiatu starachowickiego w obszarze bezpieczeństwa publicznego, głownie w zakresie opracowania planu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w powiecie starachowickim do 2020 roku.

Kilkanaście osób uczestniczyło w spotkaniu. Byli wśród nich m.in.: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Krzysztof Korus, kierownik ZDP – Jarosław Trzebiński, przedstawiciel starachowickiej policji, komendant straży miejskiej Waldemar Jakubowski oraz przedstawiciel z gminy Brody. Pomysł opracowania planu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w powiecie starachowickim zapoczątkował w marcu 2017 r. Paweł Lewkowicz, przedstawiając na obradach komisji bezpieczeństwa i porządku koncepcję i spis treści planu bezpieczeństwa pieszych. Od tamtej pory wstępna diagnoza stanu bezpieczeństwa pieszych nie uległa zmianie. Jest dużo wypadków na przejściach dla pieszych, przejścia są słabo oznakowanie, niedoświetlone, stan nawierzchni wielu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest zły, analizie winy być więc poddane zmiany w układach ruchu drogowego tam, gdzie występują coraz większe trudności (np. Starachowice Dolne).

Tematyką spotkania w Urzędzie Gminy w Mircu było też zaangażowanie interesariuszy w opracowanie diagnozy stanu, analizy sytuacji z problematyką ruchu pieszych oraz przedstawienie propozycji działań inwestycyjnych (rozwiązania techniczne typu pasy zwalniające, wyniesienie drogi przy przejściach dla pieszych, antyzatoki, azyle itp.), ale i nieinwestycyjny, jak: profilaktyka, znaki ograniczające prędkość, zmiany układu ruchu. Kluczem do planu winno być wytypowanie newralgicznych niebezpiecznych obszarów dla pieszych w każdej z gmin wchodzących w skład powiatu starachowickiego i zaproponowanie określonych działań zwiększających bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz kołowego. Zdaniem wójta, Mirosława Seweryna, zwolennika planu, ważnym punktem dokumentu powinny być narzędzia realizacji poszczególnych zadań zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i nieinwestycyjnej, a za przykład podał zabiegi z ograniczeniem prędkości w Mircu na ul. Langiewicza oraz budowę chodników.

Uczestnicy spotkania podzielili się własnymi spostrzeżeniami i dokonaniami, a zakończyło się wypracowaniem wspólnego stanowiska, iż ok. połowy grudnia br. do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpłyną informacje diagnostyczno-analityczne oraz propozycje działań zwiększających bezpieczeństwo pieszych z danej gminy i powiatu.

m.p.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ