reklama

Nagrodzono stypendystów

Iłża

Iłża

Nagrodzono stypendystów

Iłża

 

Młodzież szkolna z niezamożnych rodzin otrzymała stypendia na rozwój uzdolnień i zainteresowań, ufundowane ze środków Lokalnego Funduszu Stypendialnego "Żaczek Iłżaczek".

Lokalny Fundusz Stypendialny "Żaczek Iłżaczek" powstał ponad 10 lat temu z inicjatywy zamieszkałych w Warszawie, rodzinnie związanych z ziemią iłżecką, Władysława i Janusza Kiepasów. Od kilku lat jego działalnością zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, które gromadzi środki na rzecz funduszu z darowizn indywidualnych iłżeckich samorządowców. Otrzymuje też na ten cel dotację z Fundacji Stefana Batorego, ze środków Rodziny Gavellów z Kanady.

Do uzyskania stypendiów corocznie aspiruje liczne grono uzdolnionych uczniów iłżeckich szkół. Spośród zgłoszonych kandydatów komisja stypendialna, w której zasiadają przedstawiciele szkół, MGOPS, sponsorów funduszu i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej, wybiera stypendystów.

Podczas tegorocznej uroczystości obdarowano stypendiami 12 uczniów iłżeckich szkół ponadgimnazjalnych oraz podstawowych. Otrzymali oni stypendia na rozwój uzdolnień i zainteresowań w wysokości 1200 zł. W tym gronie znaleźli się uczniowie z licznymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych oraz artystycznych, a część z nich legitymuje się nawet średnią powyżej 5. Stypendia "Żaczek Iłżaczek" na rok szkolny 2017/2018 otrzymali: Natalia Cybulska, Zofia Marcula, Natalia Ruśkowska, Aleksandra Sokołowska z Liceum Ogólnokształcącego, Eliza Moniewska, Marcin Gulba i Wiktoria Chamerska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Oliwia Miernik, Kamil Fryszkowski, Lena Rzońca i Patrycja Pisarek z klas gimnazjalnych i klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży oraz Natalia Winiarska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. Akty stypendialne wręczyli iłżeccy radni, burmistrz Iłży Andrzej Moskwa, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Skrobisz, zastępca burmistrza Marek Łuszczek oraz założyciel Funduszu Stypendialnego Janusz Kiepas z Warszawy. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej reprezentowali wiceprzewodniczący Krzysztof Kozera.

Specjalne dyplomy i podziękowania z rąk władz samorządowych odebrali sponsorzy: Joanna, Janusz i Tomasz Kiepasowie, a Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej przyznał je władzom samorządowym i wszystkim iłżeckim radnym. Do podziękowań stypendyści dołączyli artystyczne upominki w postaci wykonanych z ceramiki serc z okolicznościowymi dedykacjami.

K.K.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ