reklama

Nauczyciele szkolili się w Saksonii

W numerze

Nauczyciele szkolili się w Saksonii

W ramach programu Erasmus+ na zagraniczne staże wyjeżdżają nie tylko uczniowie, ale również i nauczyciele.

. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", to program, w ramach którego nauczycielki z ZSZ nr 1: Małgorzata Płusa i Monika Maciejczak oraz Beata Cichońska i Ewa Wojciechowska z ZSZ nr 3 przebywały na dwutygodniowym stażu w Saksonii. Uczestniczyły w seminariach dotyczących budownictwa, odnawialnych źródeł energii, przetwórstwa spożywczego oraz działalności produkcyjnej. Zaliczyły również wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych oraz uczestniczyły w szkoleniu na targach Agrotechnika w Hanowerze.

Uczestniczki projektu podkreślają zdobyte, cenne doświadczenia. Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe umożliwiają bowiem nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie założeń innych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Dyskusje na temat metod pedagogicznych, a także codzienna komunikacja w języku obcym sprzyjają natomiast podniesieniu kompetencji językowych i wielokulturowych. Wiedza zdobyta w trakcie pobytu za granicą wyposaża pedagogów w lepsze narzędzia pracy i podnosi jakość oferty szkoły, a nawiązane kontakty z przedstawicielami zagranicznych ośrodków kształcenia praktycznego stają się często początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

(P. S.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ