reklama

Centrum Inicjatyw Senioralnych już działa!

W Starachowicach

W numerze

Centrum Inicjatyw Senioralnych już działa!

W Starachowicach

 

Powstało z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Starachowic PARTNER, by zwiększyć udział seniorów w życiu publicznym. 

Inicjatywę Eugeniusza Majchrzyka i Andrzeja Witka z TWRS PARTNER wsparł prezydent Starachowic. Wcześniej powstała Kawiarenka Internetowa "e-Seniorek", a teraz działalność rozpoczęło Centrum Inicjatyw Senioralnych, którego projekty prowadzić będzie zespół realizatorów: Zbigniew Kopański, Andrzej Witek, Teresa Dobrowolska, Michał Zwada, Adam Buchelt i Adam Węgrzycki. To szansa na aktywniejszy udział seniorów w przestrzeni publicznej, służącej rozwojowi miasta i świadomości obywatelskiej mieszkańców. Także na integrację środowisk senioralnych.

Na organizowane przez CIS spotkania zapraszani będą także przedstawiciele organizacji pozarządowe i samorządu lokalnego, aby pomagać seniorom w rozwiązywaniu ich problemów. Zaplanowano realizację projektów: "Aktywizacja Społeczności Obywatelskiej", "Społeczna Samopomoc Senioralna", "Profilaktyka i zachowanie zdrowia", "e- Seniorek" i "Starachowice moje miasto nad Kamienną".

Na spotkaniu inaugurującym działalność CIS obecny był pełnomocnik marszałka ds. seniorów, Jerzy Pyrek, specjalista ds. polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Anna Górak i prezydent naszego miasta, Marek Materek.

- Zawsze warto, niezależnie od wieku, zdobywać nową, potrzebną wiedzę. Jako inicjatorzy CIS, nie chcemy nikogo pouczać, lecz przede wszystkim, dzielić się tym, co wiemy, co ułatwia życie, samopoczucie i podnosi własne zadowolenie. Liczymy na zaangażowany udział zainteresowanych środowisk w kształtowaniu polityki senioralnej, by uczynić ją efektywniejszą i satysfakcjonującą. Także na współpracę ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi seniorów, a w szczególności z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Starachowicką Radą Seniorów. Jesteśmy otwarci na inne inicjatywy dotyczące środowisk senioralnych - deklaruje i zachęca koordynator i inicjator projektu Eugeniusz Majchrzyk.

(K. K.)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ