reklama

4 miliony złotych dotacji dla Starachowic na rozwój zieleni miejskiej

Aktualności

4 miliony złotych dotacji dla Starachowic na rozwój zieleni miejskiej

Prezydent Marek Materek, w miniony piątek w Ministerstwie Środowiska, podpisał umowę na dotację w wysokości 4 milionów złotych na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach". Fundusze pochodzą z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisanie umów miało miejsce podczas konferencji zorganizowanej w ministerstwie z udziałem ministra Jana Szyszki, prezesa Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy oraz samorządowców z czterech miast, które jako pierwsze otrzymały dofinansowanie. Są to: Koluszki, Sulejówek, Sochaczew i Starachowice. Łącznie 20 mln zł.

- Tereny zielone odgrywają bardzo ważną rolę w miastach. - mówił podczas konferencji minister środowiska Jan Szyszko. - Oczyszczają powietrze, sprzyjają rozwojowi bioróżnorodności, są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Służą także wypoczynkowi i rekreacji. Ponieważ znacząco wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców, chcemy wspierać ich rozwój.

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu: "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach". Wartość projektu to 4,7 mln zł, wysokość dotacji to ponad 4 mln zł. Podczas podpisywania umowy, w konferencji zorganizowanej w ministerstwie, uczestniczyli także: starachowicki parlamentarzysta Krzysztof Lipiec oraz radna Rady Miejskiej - Marta Zięba.

Celem projektu, który w przyszłym roku będzie realizowany w Starachowicach, jak informuje prezydent, jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, eliminację zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zjawiska osuwisk, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz rewaloryzacji terenów zieleni.

- Jesteśmy jedną z dwóch gmin w województwie świętokrzyskim, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poprawy zieleni miejskiej - mówi prezydent Marek Materek. - Zakres projektu będzie dotyczył zagospodarowania ok. 7,8 ha powierzchni miasta. 1 grudnia otworzyliśmy oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenów zieleni miejskiej. Wiosną dokumentacja będzie gotowa. Gdy ją odbierzemy - ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy prac. Powinny zostać zrealizowane w 2018 roku. Przypomnę, że jednym z elementów tego projektu jest skwer "Szaracy" przy SP nr 9. Dzięki pozyskanym środkom zrealizujemy zadanie na 5 obszarach w różnych częściach miasta. Pojawią nowe nasadzenia drzew i krzewów. Łąki kwietne i mała architektura.

W ramach projektu pn. "Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach" zaplanowano następujące działania:

Obszar 1 – tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży – powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,

- wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu,

- łąki kwietne,

- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),

- elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno - sportowa.

Obszar 2 - zlokalizowany na os. Majówka, wzdłuż Al. Armii Krajowej i ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów (okolica SP 9) - powierzchnia do zagospodarowania 1,3 ha.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni rekreacyjnej w pobliżu skweru przy fontannie,

- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych (brzoza, głóg, jarzębina, ligustr, pięciornik, róża dzika),

- elementy małej architektury: zagospodarowanie terenu przy dawnej fontannie, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, pergola, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, remont ciągów pieszych, infrastruktura rekreacyjno - sportowa.

Obszar 3 - tereny przy ul. Iłżeckiej, od południa graniczące z torem kolei wąskotorowej, zlokalizowane w pobliżu targowiska miejskiego - powierzchnia do zagospodarowania 0,6 ha.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni przyulicznej w odmianach ozdobnych, do stosowania w pasie drogowym,

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,

Obszar 4 – zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury. Obszar ten położony jest na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja - powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha.

Na tym terenie planuje się:

- utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę,

- utworzenie zieleni urządzonej o charakterze rekreacyjnym i reprezentacyjnym w otoczeniu SCK,

- kompozycje krzewów, bylin, łąki kwietne,

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjna.

Obszar 5 - zlokalizowany pomiędzy Al. Armii Krajowej, ul. Stanisława Staszica a ul. Kopalnianą) - powierzchnia do zagospodarowania 1,16 ha.

Na tym terenie planuje się:

- uporządkowanie i utworzenie zieleni urządzonej o charakterze parkowym,

- nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych,

- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ciągi piesze, infrastruktura rekreacyjno - sportowa.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ