reklama

Gmina Starachowice Świętokrzyskim Liderem Ekonomii Społecznej

Informator UM

Gmina Starachowice Świętokrzyskim Liderem Ekonomii Społecznej

Kapituła II edycji konkursu Lider Ekonomii Społecznej przyznała Gminie Starachowice tytuł Lidera Ekonomii Społecznej w kategorii Samorząd Prospołeczny 2017. Podczas piątkowej gali statuetkę oraz dyplom z rąk Piotra Żołądka - członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odebrał prezydent miasta Marek Materek. Wydarzenie odbyło się w ramach II Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej.

W miniony piątek, 1 grudnia w Kielcach odbyła się gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto II edycję konkursu Lider Ekonomii Społecznej oraz wręczono statuetki i dyplomy. Wyróżnionych nagrodzili: członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Ekonomia społeczna to system przedsiębiorstw i organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowany zysk inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby swoich członków lub społeczności, w których działają. Nadrzędną funkcją gospodarki społecznej jest walka z wykluczeniem społecznym. Do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem należą przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione i izolowane.

- Cieszę się ogromnie, że w naszym województwie funkcjonuje 280 podmiotów ekonomii społecznej, które czują potrzebę pomagania innym osobom. – mówił podczas gali Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa. - Chcemy dać szansę ludziom, którzy mają swego rodzaju dysfunkcję, brakuje im pewności, samodzielności oraz odwagi. Praca może kształtować ludzkie postawy oraz sprawia, że ci ludzie czują się ważnymi osobami na podłożu gospodarczym, społecznym, edukacyjnym oraz promocyjnym.

Podczas gali rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. Uhonorowano najlepsze samorządy, przedsiębiorstwa społeczne i firmy, które promują postawy prospołeczne zgodne z ideą przedsiębiorczości społecznej. Kapituła konkursu Lider Ekonomii Społecznej postanowiła przyznać wyróżnienia i tytuł laureata w trzech kategoriach: samorząd prospołeczny, biznes prospołeczny i przedsiębiorstwo społeczne.

Laureatem konkursu na Lidera Ekonomii Społecznej w kategorii Samorząd Prospołeczny została Gmina Starachowice. Statuetkę oraz dyplom z rąk Piotra Żołądka - członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odebrał prezydent miasta Marek Materek

- Nagrodę dedykuję wspaniałej ekipie, jaką tworzą pracownicy Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek i spółek. Wasza praca przynosi wymierne efekty, które zauważane są także poza miastem. Dziękuję! - mówił prezydent miasta Marek Materek, który na galę przybył wspólnie z pracownikami zaangażowanymi w działania prospołeczne: Jolantą Rudnicką - dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Jarosławem Warszawą - prezesem Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka", Piotrem Ambroszczykiem z Zespołu ds. Polityki Senioralnej oraz Wojciechem Jędrasikiem z Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego.

Samorząd Gminy Starachowice powierza wykonywanie szeregu zadań podmiotom realizującym cele społeczne bądź też działającym w obszarze ekonomii społecznej, czego przykładem jest powierzenie organizacji prac społecznie użytecznych podmiotowi ekonomii społecznej jakim jest Klub Integracji Społecznej. KIS oferuje poradnictwo z zakresu informacji zawodowej, nieodpłatny dostęp do internetu i telefonu w celu poszukiwania pracy oraz pomoc w przygotowaniu profesjonalnych aplikacji zawodowych. W Starachowicach działa Świetlica Środowiskowa "Sukces", która oferuje udział w zajęciach wyrównujących braki edukacyjne, a także zajęcia rozwijające talenty dzieci i młodzieży z terenu miasta. Starachowicki MOPS oraz KIS są sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie. Dzięki funduszom zewnętrznym w mieście uruchomiono Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej, którego nadrzędnym celem jest wsparcie opiekuńczo – wychowawcze dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Kolejnym pomysłem na aktywizację osób potrzebujących wsparcia i pracy jest Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje obecnie projekt partnerski w ramach którego 30 osób niepełnosprawnych z terenu miasta korzysta ze wsparcia Osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Kolejne działania Gminy Starachowice, które zostały dostrzeżone i wyróżnione przez kapitułę konkursu Lider Ekonomii Społecznej, to: kawiarenka internetowa e-Seniorek, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Starachowicka Karta Seniora 60+, Dzienny Dom Senior- WIGOR, System Teleopieki dla osób samotnych i potrzebujących, Gminna Rada Pożytku Publicznego, Starachowicka Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada Miasta.

Wyróżnienia w kategorii Samorząd Prospołeczny 2017 trafiły do Gminy Bieliny i Kazimierzy Wielkiej. List gratulacyjny otrzymała Gmina Sitkówka – Nowiny. Laureatem w kategorii Biznes Prospołeczny została firma Lafarge Cement S.A. Małogoszcz, a wyróżnienie otrzymała Grupa Vive Kielce. Natomiast laureatem konkursu na Lidera Ekonomii Społecznej w kategorii przedsiębiorstwo społeczne została Spółdzielnia Socjalna "Tropem Przygody", a wyróżnienie przypadło Spółdzielni Socjalnej "Pod Jodłami". Natomiast Certyfikatem Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej - zakup prospołeczny zostało odznaczone Przedsiębiorstwo Społeczne Allozaur Sp. z o.o. Bałtów.

W ramach II Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej można było zapoznać się z działalnością centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, które na specjalnych stoiskach prezentowały swoje produkty nawiązujące do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Galę uświetniły występy zespołu "Grześki" Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie oraz Mai Wojtaszek, uczestniczki The Voice of Poland.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ