reklama

Szkoła w Brodach ma patrona

Brody

Szkoła w Brodach ma patrona

W Szkole Podstawowej w Brodach odbyła się 24 listopada br. niecodzienna uroczystość – placówka otrzymała imię Janusza Korczaka. Była msza święta, część oficjalna, podziękowania i perfekcyjnie dopracowane występy dzieci.

W intencji społeczności szkolnej w kaplicy p.w. Miłosierdzia Bożego w Brodach modlił się ksiądz Damian Zalewski. Część oficjalną na sali gimnastycznej rozpoczęło wprowadzenie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Pani dyrektor, Nina Milanowska, serdecznie powitała wszystkich obecnych i przedstawiła przybyłych gości: wójta gminy Brody Marzenę Bernat, Pawła Lubienieckiego - dyrektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Jana Kosielę - sekretarza Gminy Brody, Stanisława Wronę - przewodniczącego Rady Gminy, Jacka Staromłyńskiego - starszego inspektora Kuratorium Oświaty w Kielcach, Mariolę Gałkę - prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Starachowicach, Tomasza Margulę - przewodniczącego Rady Powiatu Starachowickiego, Andrzeja Sendeckiego – członka Zarządu Powiatu, Dorotę Grudnicką-Glinę - dyrektora Centrum Usług Wspólnych gminy Brody, Annę Stachucy - dyrektora gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach, Jerzego Stachuczego - radnego powiatu starachowickiego, radnych gminy Brody, sołtysów oraz członków rady sołeckiej, przedstawicieli rady rodziców oraz uczniów. Ważnymi gośćmi byli emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Brodach. Pani dyrektor podkreśliła, jak istotnym dla placówki jest ten dzień i krótko przybliżyła postać patrona. Goście otrzymali pamiątkowe plakietki i foldery zawierające historię szkoły w Brodach.

Aktu nadania imienia dokonał przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Wrona oraz Ewa Fogiel - radna, a zarazem absolwentka szkoły. Pani dyrektor zaprosiła reprezentantów władz gminy, Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego, rodziców i uczniów do odsłonięcia na szkolnym korytarzu pamiątkowej tablicy z wizerunkiem Janusza Korczaka. Symboliczny bukiet kwiatów złożyła reprezentacja samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem. Podczas przecinania wstęgi wszyscy obecni na sali mogli obejrzeć prezentację multimedialną obrazującą życie szkoły. Tę część programu zakończyło premierowe odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie flagi. Następnie głos zabrało kilku gości, a radny Tadeusz Bernaciak wyrecytował napisany przez siebie na tę okoliczność wiersz. Wszyscy podkreślali trafność wyboru patrona, składali gratulacje oraz serdeczne życzenia z okazji nadania szkole imienia. Na ręce pani dyrektor złożyli też pamiątkowe upominki.

Po części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali piękny program artystyczny. Jego kanwą stało się spotkanie grupy uczniów, wśród których nie wszyscy byli przekonani o właściwym wyborze patrona szkoły. Jednak prezentowane scenki teatralne, rozgrywające się zarówno w realiach sierocińca, jak i baśniowym świecie króla Maciusia Pierwszego, poezja i wzruszające piosenki przybliżające sylwetkę Janusza Korczaka, rozwiały najmniejszy cień wątpliwości co do słuszności tej decyzji. Nad głowami młodych artystów dominował piękny cytat Patrona: "Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie".

Na zakończenie pani dyrektor ze wzruszeniem podziękowała uczniom i opiekunom za tak wyjątkowe chwile, po czym zaprosiła wszystkich na poczęstunek i zwiedzanie szkoły. Był to czas na rozmowy po latach, wpis do księgi pamiątkowej, oglądanie galerii zdjęć obrazujących historię szkoły oraz albumów poświęconych patronowi, które wykonali uczniowie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ