reklama

Piękny jubileusz szkoły

50-lecie SP 11

W numerze

Piękny jubileusz szkoły

50-lecie SP 11

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach świętowała 50-lecie swojej działalności. Jubileusz rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. 

Szkoła powstała w 1967 roku, początkowo funkcjonowała pod opieką Kopalni Rudy Żelaznej "Majówka" i należała do tzw. "Tysiąclatek". Utworzono w niej 32 oddziały, w których rozpoczęło naukę 1039 dzieci. W 1968 roku za patrona szkoły przyjęto gen. Karola Świerczewskiego "Woltera",. W związku z tym, że w późniejszych latach wokół tej postaci pojawiły się kontrowersje, w 1991 roku placówka przybrała nazwę Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach. W latach 80-tych nastąpił bardzo dynamiczny rozwój, do szkoły przyjmowano więcej uczniów i nauczycieli. Od dziesięciu lat patronem placówki jest mjr Jan Piwnik "Ponury".

Przez 50-lat działalności szkoła miała 7 kierowników: Bronisław Seremak (1967 - 1974), Zygmunt Przydatek (1974 - 1978), Witold Kowalski (1978 - 1986), Wawrzyniec Roman Tarkowski (1986 - 1995), Elżbieta Weimann (1995 - 2000), Andrzej Matynia (2000 - 2006), a od 2006 roku placówką zarządza Dorota Próchnicka.

Uroczystości związane z 50. rocznicą powstania szkoły odbyły 24 listopada br. Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu szkolnego przez wszystkich zgromadzonych, a dyrektor, Dorota Próchnicka krótko przypomniała historię szkoły. Na jubileuszu pojawili się, złożyli życzenia na ręce dyrektor i ofiarowali prezenty dla całej społeczności szkolnej reprezentanci: Urzędu Wojewódzkiego, Paweł Lubieniecki, Kuratorium Oświaty w Starachowicach, Krzysztof Jabłoński, Starostwa Starachowickiego, Stanisław Stanecki oraz radna miasta, Jadwiga Piątek, wiceprezydent miasta, Jerzy Miśkiewicz, kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu UM, Włodzimierz Jedynak, proboszcz parafii p.w. NSJ, ks. prał. Aleksander Michał Sikora i inni przedstawiciele placówek oświatowych, związków i instytucji.

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim, którzy tę szkołę tworzyli od lat: uczniom, obecnym i emerytowanym nauczycielom. Wyraziła wdzięczność, że może już po raz trzeci uczestniczyć w jubileuszu szkoły. Przewodnicząca Rady Rodziców, Anna Krepkowska, zaprosiła natomiast wszystkich zebranych do skosztowania jubileuszowego tortu. Jubileusz uświetnił występ szkolnego chóru UNISONO i spektakl przedstawiający historię szkoły w wykonaniu uczniów.

(KK)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ