Konwent powiatów w Starachowicach

Starosta Danuta Krępa była gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkali się w Starachowicach, by debatować o kierunkach działań i rozwoju opieki psychiatrycznej w powiatach i województwie, założeniach ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zmianach w ustawie Karta Nauczyciela czy propozycjach wspólnych działań w zakresie podpisania umów na opieki autorską Systemów Dziedzinowych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W debacie uczestniczyli też eksperci z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego - dyrektor Anna Nocuń i jej zastępca Tomasz Jagiełło oraz Katarzyna Liszka - Michałka z Biura Związku Powiatów Polskich, Ewelina Gładki p.o. dyrektora Społeczeństwa Informacyjnego UM WS. przedstawiciele Związku Powiatów Polskich z prezesem Ludwikiem Węgrzynem. Wśród zaproszonych gości był również poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Świętokrzyscy starostowie wysłuchali też informacji Piotra Gosa, inspektora Wydziału Kultury i Promocji Starostwa o naszym powiecie oraz o sukcesach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice i rozwoju przemysłu przedstawionej przez Jolantę Nowak. Uczestnicy Konwentu zwiedzili też starachowicką firmę Cerrad, producenta płytek mrozoodpornych płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, eksportowanych do wielu krajów.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ