Wielkie zmiany w Starachowicach Dolnych

W najbliższych latach obszar Starachowic Dolnych czekają zmiany. Wiadukt, kładka, plac dworcowy, woonerf to tylko niektóre elementy tego wielkiego projektu. Zapraszamy 30 listopada na spotkanie dotyczące zagospodarowania tego obszaru.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Starachowickim Centrum Kultury, w Sali Klubowej. Na spotkaniu pracownicy Urzędu Miejskiego przedstawią koncepcje projektowe i pomysły na zagospodarowanie Starachowic Dolnych, w tym m.in. koncepcje nowego układu drogowego wraz z wiaduktem, pomysły na aranżacje przestrzeni publicznej na odcinku ul. Radomskiej (od ul. Widok do ul. Sportowej) oraz plany na modernizację placu dworcowego wraz ze stanowiskami dla autobusów.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu, mają możliwość przekazać swoje opinie i pomysły za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny w BIP Gminy Starachowice. Konsultacje społeczne ww. projektów trwają od 30 listopada do 29 grudnia 2017 r. Dodatkowo w ramach konsultacji 1 grudnia 2017 r. odbędą się wywiady z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Starachowicach Dolnych oraz z mieszkańcami, którzy korzystają z placu dworcowego.

Więcej informacji na stronie: www.starachowice.eu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ