Moniuszki i Smugowa oddane do użytku mieszkańców

\

Informator UM

Moniuszki i Smugowa oddane do użytku mieszkańców

\

Dobiegły końca, długo wyczekiwane przez mieszkańców osiedla Południe, prace prowadzone przy przebudowie ulic Moniuszki i Smugowej w Starachowicach. Inwestycję w czwartkowy ranek wizytowali prezydent miasta Marek Materek z zastępcą ds. gospodarczych Ewą Skibą.

Wyremontowany odcinek ul. Moniuszki, to najdłuższym spośród tych, które w roku bieżącym przeszły gruntowny remont i jeden z najgorszych w mieście, jeśli chodzi o stan nawierzchni. W ramach tegorocznej inwestycji, przebudowano ulicę na odcinku od ul. Południowej do ul. Jana Pawła II o długości 1469,58 m, w latach kolejnych zaplanowano kontynuację prac. W ramach tego samego przedsięwzięcia drogowego, przebudowana została również ul. Smugowa na odcinku o długości 315 m.

- Zakończona przebudowa ulic obejmowała ulicę Moniuszki na odcinku od ul. Południowej do ul. Jana Pawła II oraz ulicę Smugową na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Podlesie - informuje prezydent miasta Marek Materek. - Wykonawcą prac była firma BUDROMOST ze Starachowic. Koszt inwestycji to ponad 5 mln zł, na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 2 mln 500 tys. zł. Cieszymy, się że udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego, bo niewątpliwie odciążyło to budżet gminy i pozwoliło nam zrealizować kolejne przedsięwzięcia drogowe tj. przebudowę ulic Miodowej i Smugowej.

W ramach tego przedsięwzięcia, przy wymienionych ulicach wykonano odwodnienie terenu, wybudowana została kanalizacja deszczowa, powstały nowe chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy do posesji i nowa asfaltowa jezdnia. Mieszkańcy z pewnością już dostrzegają ogromną różnicę, bo ze względu na stan nawierzchni ulica Moniuszki należała do najgorszych w mieście. Uzupełnieniem inwestycji będą nowe wiaty przystankowe.

- 22 listopada na ten teren wróciła komunikacja miejska, aby przywrócić kursy autobusów w pełnym zakresie niezbędne jest zakończenie inwestycji drogowych prowadzonych przy ul. Miodowej i kolejnym odcinku ul. Smugowej - informuje prezydent - Jest szansa, że jeszcze w roku bieżącym zakończą się prace przy budowie ulicy Miodowej, natomiast zakończenie robót przy ul. Smugowej to prawdopodobnie rok 2018.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ