Zakończył się remont ulicy Rogowskiego

Informator UM

Zakończył się remont ulicy Rogowskiego

Remont nawierzchni bitumicznej ulicy Rogowskiego w Starachowicach dobiegł końca. Do użytku mieszkańców i przedsiębiorców, mających tu zlokalizowane swoje firmy, oddana została ulica z nową nawierzchnią. Inwestycję zrealizowała Gmina Starachowice w partnerstwie z firmą Odlewnie Polskie S.A.

- Remont nawierzchni ulicy kosztował 240 tys. zł i nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie ze strony Odlewni Polskich S.A. w wysokości 70 tys. zł, które firma przekazała jako inicjator i współfinansujący tę inwestycję - informuje prezydent miasta Marek Materek. W ramach remontu wykonano nową, asfaltową nawierzchnię drogi o powierzchni ponad 2 tys. m kw., wymieniono krawężniki, wykonano regulację studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

Wykonawcą prac była spółka AGLET z Warszawy. Inwestycja, jak podkreślił prezydent, służy mieszkańcom, a także pracownikom firm mających tu swoje siedziby.

Podczas spotkania prezydent przekazał na ręce Jacka Wojtana, dyrektora Biura Zarządu i Kadr w Odlewniach Polskich S.A., podziękowania za inicjatywę, za wsparcie.

- Dla nas remont tej ulicy ma ogromne znaczenie wizerunkowe, ponieważ współpracujemy z wieloma znanymi europejskimi i światowymi firmami, a poziom otaczającej nas infrastruktury ma olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o ocenę firmy przez naszych odbiorców - mówi dyrektor Jacek Wojtan z Odlewni Polskich S.A.

- W przyszłym roku, w czerwcu, nasza firma obchodzić będzie 25 – lecie działalności, a ponadto we wrześniu gościć będziemy uczestników Światowego Kongresu Odlewnictwa, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, w Krakowie. Z tej okazji także u nas, w Starachowicach, spodziewamy się bardzo wielu znamienitych gości. Serdecznie dziękuję za podjęcie szybkiej decyzji oraz sprawne przeprowadzenie remontu. Jest to dla nas żywy dowód na to, że władze miasta sprzyjają lokalnemu biznesowi - powiedział Jacek Wojtan.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ