Czujniki CO (czadu) dla mieszkańców zasobów lokalowych

Prezydent miasta Starachowice Marek Materek zaprasza mieszkańców na spotkanie 28 listopada o godz. 12.00, które odbędzie się w sali widowiskowej Starachowickiego Centrum Kultury. W trakcie spotkania będzie można odebrać nieodpłatnie czujnik CO (tlenku węgla/czadu) oraz zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia.

Spotkanie poprowadzą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w Starachowicach. Poza czujnikami czadu, zademonstrowane zostaną również (przed budynkiem SCK) metody ekonomicznego palenia w piecach węglowych. W trakcie spotkania nastąpi również przekazanie przez prezydenta Marka Materka partii 30 czujników dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach jako zapasu operacyjnego.

Najemcy gminnych lokali będą mogli odebrać nieodpłatnie czujnik CO oraz zapoznać się z instrukcją obsługi tego urządzenia, jednocześnie zobowiązani będą do zawarcia umowy użyczenia wymienionego urządzenia. Czujniki czadu dostępne będą nieodpłatnie dla mieszkańców lokali, które ogrzewane są piecami na paliwo stałe bądź wyposażone są w piecyki gazowe do podgrzewania wody.

Wyposażanie mieszkań będących w zasobach lokalowych Gminy Starachowice prowadzone jest w związku z realizacją projektu "Starachowice bezpieczne w praktyce IV" współfinansowanego ze środków rządowego programu "Razem bezpieczniej" im. Władysław Stasiaka na lata 2016 – 2017.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ