Marszałkowskie dotacje dla sołectw

Parszów, Wielka Wieś

Wąchock

Marszałkowskie dotacje dla sołectw

Parszów, Wielka Wieś

 

Gmina Wąchock otrzymała w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r.", ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 10 tys. zł dotacji na realizację dwóch projektów - w sołectwach Parszów i Wielka Wieś.

Stowarzyszenia działające na terenie gminy zgłosiły do konkursu cztery wnioski, dwa najwyżej ocenione uzyskały dofinansowanie i zostały przeznaczone na ich realizację. Zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Parszowie dotyczył doposażenie jednostki w sprzęt ratownictwa drogowego, a celem zaproponowanego przez Stowarzyszenie "Wielka Nasza Wieś" było zagospodarowanie terenu wokół siłowni plenerowej przy WDK w Wielkiej Wsi.

OSP Parszów pozyskała w ostatnich latach część wyposażenia potrzebnego do prowadzenia bezpiecznych akcji ratowniczych. Z otrzymanej dotacji oraz wkładu własnego gminy zakupiono natomiast: zestaw łańcuchów ciągnących i adapterów, urządzenia do usuwania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa oraz podpory i klocki do stabilizacji pojazdów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10 000 zł, kwota dotacji to 4900 zł, pozostałe ponad 5000 zł gmina wyasygnowała z własnego budżetu.

Przy Wiejskim Domu Kultury w Wielkiej Wsi zamontowano w br. ze środków funduszu sołeckiego siłownię plenerową, a otrzymane dofinansowanie przeznaczono na wzmocnienie podłoża kostką brukową, co umożliwia bezpieczne korzystanie z obiektu, niezależnie od warunków pogodowych i stanu gruntu. Na realizację zadania Urząd Marszałkowski przekazał 4900 zł dotacji, a Gmina Wąchock dołożyła do tego przedsięwzięcia 5100 zł.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ