Rekordowy budżet ` 2018

Dochody na kwotę blisko 209 mln złotych zaplanowano w budżecie gminy na 2018 rok. Prezydentprzekazał projekt radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

Planowane dochody budżetu gminy w 2018 r. mają wynieść 208.869.756,88 zł, a wydatki zamykają się kwotą221.025.214,72 zł., w tym wydatki bieżące - 161.124.239,88 zł, zaś majątkowe 59.900.974,84 zł.

- Budżet jest rekordowy z wielu względów. Przede wszystkim jeśli chodzi o wydatki i dochody. Najważniejszainformacja dla mieszkańców jest taka, że od początku kadencji nie wzrastają podatki, które zależą od gminy Starachowice. Co więcej, podatek od środków transportowych został znacząco obniżony.Ważna jest też informacja na temat zadłużenia, które - jak przewidujemy - na koniec 2018 roku będzie wynosiło 45 mln 342 tys. złotych. Jedną z ważniejszych inwestycji, realizowanychw przyszłym roku, będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Kolejny projekt dotyczy mikroinstalacji OZE, czy też zagospodarowania Parku Miejskiego, zakupu zamiatarek ulicznych. Zaplanowaliśmy także wiele innych inwestycji, ale mimo to mam pewien niedosyt, bochciałbym zrealizować więcej. Niestety ograniczają nas finanse, bo nie chcemy zadłużać miasta, a utrzymać zadłużenie na podobnym poziomie, jakie było na początku mojej kadencji - mówiprezydent Marek Materek.

Budżet na nowy rok zawiera kilkanaście inwestycji, które zakończone zostaną w ciągu 12 miesięcy, ale są także duże, którerozłożone są na kilka lat. Do najpoważniejszych i najdroższych, które mają się rozpocząć w 2018 roku, należy m.in. modernizacja Targowiska Miejskiego, modernizacja pasażu Staffa,przebudowa ul. Kościelnej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz modernizacja obiektów starachowickiej strzelnicy, przebudowa boiska piłkarskiego na terenie StadionuMiejskiego.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ