Czas na konkretną rewitalizacją Szlakowiska

W numerze

Czas na konkretną rewitalizacją Szlakowiska

Jak nigdy dużo się obecnie pisze i mówi o odnowie Szlakowiska i... powoli widać pozytywne zmiany estetyki przestrzeni publicznej terenu. Bardzo dobrze, że finalizowana jest kwestia wykupu terenu (w kształcie trapezu) na Szlakowisku, będącego we władaniu osób prywatnych.

Do Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) złożyłem 29 października br. w Urzędzie Miejskim projekt „Szlakowisko - przyjazna i funkcjonalna przestrzeń agory miejskiej”. W ramach projektu, rewitalizacja ok. 2 ha terenu (z wyłączeniem mikroinwestycji na części działki 1127/8 z budżetu obywatelskiego w 2017 r.)

dotyczy m.in: powstania kompozycji zieleni publicznej: osłonowej i ozdobnej skorelowanej z architekturą krajobrazu Szlakowiska, zagospodarowania terenu obecnego tzw. koła na Szlakowisku poprzez budowę elementów małej architektury, wymiany nawierzchni placu. Także wyeksponowania miejsca na otwarte debaty publiczne, organizację spotkań, w rejonie zmodernizowanej małej sceny plenerowej (podest sceniczny), budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż b. „wąwozu miejskiego”, na odcinku od straży pożarnej do Starostwa Powiatowego oraz od parku miejskiego, następnie budowy ciągu komunikacyjnego od policji w kierunku przychodni zdrowia „Vita” oraz Starostwa, wzniesienia na cyplu uskoku szlaki wielkopiecowej o wys ok. 22 m tarasu widokowego, a poniżej - na centralnej skale - usytuowanie zegara solarnego z logo i herbem miasta Starachowice wraz z odpowiednim zabezpieczeniem oraz podświetlenie w kierunku skały. Jest również w tym projekcie budowa uniwersalnego boiska do gier zespołowych oraz miejsc parkingowych (przy ZEC), wydzielenia miejsc na usługi gastronomiczne, ścieżki dydaktyczne (kolejki) i przyrodnicze, a cały tren miałby być monitorowany i oświetlony. Docelowo też powstanie placu zabaw dla dzieci (zależne od uregulowania stanu prawnego przez gminę Starachowice działki nr 1127/1). Szacunkowy koszt projektu to 1,5 mln zł (bez placu zabaw).

Podczas konsultacji nt. zagospodarowania Szlakowiska, zakres rzeczowy projektu uzupełniłem o schody wejściowe na punkt widokowy oraz wykonanie podczerwieni w górnej części cypla szlaki (nawiązanie do wylewu szlaki z charakterystycznym kolorem procesu spalania). Łączna kalkulacja kosztów wynosi ok. 2 mln zł. Projekt jest zgodny ze strategią rozwoju gminy Starachowice (projekt 3.1.3.5- rewitalizacja parku i Szlakowiska zgodnie z potrzebami mieszkańców i wizją miasta). Magistrat odpisał mi, że projekt w ramach GPR może być realizowany w „pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych”, dodając w raporcie z przeprowadzonych konsultacji, że złożony przeze mnie projekt posiada wiele cennych i ciekawych pomysłów możliwych do realizacji w miarę dostępnych środków i uregulowania stanu własnościowego. Problem w tym, że środków na Szlakowisko jak nie było, tak raczej nie będzie (nie mówię o środkach własnych gminy).

Cieszy uporządkowanie terenu, wyeksponowanie hałdy (z projektu nr 31 ujętego w GPR), oświetlenie terenu (zawarte w moim projekcie), usunięcie samosiejek, rozpoczęcie ożywienia terenu w elementy małej architektury, czy dziedzictwa postindustrialnego, ale są to półśrodki, bez konkretnej wizji, planu i trwałych rezultatów. Stąd, wskutek braku koncentrycznego zagospodarowania terenu Szlakowiska i nie ujęcia zintegrowanego projektu z zakresu infrastruktury przestrzeni publicznej w GPR, występuje chaos architektoniczny.

Przy rewitalizacji Szlakowiska kluczową rolę spełniają mieszkańcy (propozycje: ławeczek w formie amfiteatru ścieżki edukacyjnej związanej z Wielkim Piecem, czy ostatni pomysł przeznaczenia części działki na budownictwo mieszkaniowe). Już 10 kwietnia br., gdy w obecności mieszkańców mojego osiedla postulowałem o remont oświetlenia (fajnie, że prezydent zdecydował wyremontować oświetlenie na części rekreacyjnej Szlakowiska), było widać chęć i zaangażowanie obywateli w rozwój tego terenu. Miernikiem obywatelskiej aktywności okazały się również głosowania nad projektami w ramach budżetu obywatelskiego. A co na mój projekt i inne propozycje mieszkańców odpowiadają władze miasta? Jak mantrę powtarzają: „propozycja zostanie wzięta pod uwagę ...w miarę dostępności środków finansowych” etc.. Chyba najwyższy czas na rzeczową dyskusję o kompleksowej rewitalizacji Szlakowiska....

Paweł Lewkowicz

radny Rady Powiatu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ